Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

29.10.2019.

Zenka: Crna Gora nastoji da intenzivira ostvarivanje politike rodne ravnopravnosti

Zenka: Crna Gora nastoji da intenzivira ostvarivanje politike rodne ravnopravnosti Crna Gora je jedna od najperspektivnijih kandidatkinja za članstvo u EU koja kroz inicijative i saradnju doprinosi regionalnoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na regionalnom sastanku Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) Peking + 25 koji je danas započeo u Ženevi...

29.10.2019.

Prepoznata potreba za političkom organizacijom Roma

Prepoznata potreba za političkom organizacijom Roma

U cilju unaprijeđenja položaja ove zajednice u Crnoj Gori, poslednjih godina formirani su institucionalni mehanizmi, te jačan civilni sektor za zaštitu i unaprijeđenje položaja romske i egipćanske zajednice. Sve je veći broj mladih aktivista i aktivistkinja koji se zalažu za bolje ostvarivanje prava svoje zajednice.

28.10.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem za Borbu protiv trgovine ljudima 24-25 oktobra 2019. godine organizovalo je dvodnevnu obuku u Bijelom Polju o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudi

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem za Borbu protiv trgovine ljudima 24-25 oktobra 2019. godine organizovalo je dvodnevnu obuku u Bijelom Polju o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudi

Trgovina ljudima predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i sloboda, stoga ovom fenomenu koji ima štetan uticaj na pojedince, društvo i privredu potreban je dodatni napor kako bi preventivno svi zajedno djelovali protiv ovog problema, poručeno je sa sem

22.10.2019.

Kroz edukativnu ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava do veće podrške razvoja ženskog preduzetništva

Kroz edukativnu ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava do veće podrške razvoja ženskog preduzetništva

U Crnoj Gori žensko preduzetništvo prepoznato je kao jedan od važnih uslova za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanju pune rodne ravnopravnosti, poručeno je sa regionalne konferencije “ U korak sa novim vremenom”, koje je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore

21.10.2019.

Najava: Regionalna konferencija „U korak sa novim vremenom”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje regionalnu konferenciju “U korak sa novim vremenom”. Konferencija će se održati u Privrednoj komori Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) u utorak, 22. oktobra 2019. godine.

21.10.2019.

Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu Plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR)

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore”, broj 41/18 od 28.06.2018.), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za učešće u radu Radne grupe za izradu Plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR).

18.10.2019.

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Opština Bijelo Polje je budžetom za ovu godinu po prvi put izdvojila sredstva za podsticaj razvoja ženskog preduzetništa u iznosu od 10.000 eura, koja će u narednom periodu biti realizovana, poručeno je sa konferencije u okviru projekta "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo” koja je održana u Bijelom Polju.

16.10.2019.

Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana”

Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana”

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava u saradnji sa Ministarstvom finansija - Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) organizuje Informativnu sesiju povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji “Roma i Egipćana” u četvrtak 17.oktobra 2019. godine u Nikšiću, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (Ul Radoja Dakića bb), sa početkom u 11:00 h

12.10.2019.

Zenka: Novinari mogu da doprinesu stvaranju demoraktskog ambijenta, a samim tim i bolje zaštite manjinskih prava u Crnoj Gori

Zenka: Novinari mogu da doprinesu stvaranju demoraktskog ambijenta, a samim tim i bolje zaštite manjinskih prava u Crnoj Gori

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će kroz sprovođenje strategije manjinske politike 2019-2023, dodatno unaprijediti uslove života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i omogućiti njihovu veća integracija u crnogorsko društvo, uz očuvanje i promociju njihovog identiteta u svim oblastima.

11.10.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Ključ je u rukama žene“, objavljenim dana 28.02.2019. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska (u daljem tekstu: Komisija) donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.