Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

08.11.2019.

Informacija o obustavi postupka

Obustavlja se postupak male nabavke za usluge sprovođenja kampanje o zabrani diskriminacije po zahtjevu br. 07-406-1424/19-2 od 06. novembra 2019. godine.

06.11.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga medijske kampanje o zabrani diskriminacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga medijske kampanje o zabrani diskriminacije možete preuzeti ovdje: Zahtjev za dostavljanje ponuda KAMPANJA.pdf

06.11.2019.

Zenka:Crna Gora sve svoje različitosti kroz dijalog i uzajamno poštovanje objedinjuje i predstavlja kao svoje bogatstvo i primjer dobre prakse

Zenka:Crna Gora sve svoje različitosti kroz dijalog i uzajamno poštovanje objedinjuje i predstavlja kao svoje bogatstvo i primjer dobre prakse

Osnovni pojmovnik je sačinjen sa ciljem sa se prikažu uporedo temeljne ideje i učenja monoteističkih religija, da se sagledaju osnove njihovih teorijskih pojmova, te ukaže na suštinsku povezanost i bliskost u praksi. Crna Gora će nastaviti da unapređuje politiku zaštite ljudskih prava i tolerancije, afirmiše globalni dijalog i promoviše snagu zajedničke saradnje u očuvanju i njegovanju svog multikonfesionalnog i multikulturalnog karaktera.

05.11.2019.

Zenka: Obrazovanje pripadnika/ca romske populacije predstavlja najvažni korak u procesu njihove potpune uključenosti u sve društvene tokove

Zenka: Obrazovanje pripadnika/ca romske populacije predstavlja najvažni korak u procesu njihove potpune uključenosti u sve društvene tokove

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina, povodom Svjetskog dana romskog jezika danas je organizovalo Regionalnu konferenciju ,,Romski jezik u obrazovanju”.

04.11.2019.

Projekat Evropa za građane pod nazivom "Manjine - dodatna vrijednost EU

Projekat Evropa za građane pod nazivom "Manjine - dodatna vrijednost EU

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava je kao članica delegacije Jevrejske zajednice Crne Gore prisustvovala realizaciji projekta, Evropa za građane pod nazivom "Manjine - dodatna vrijednost EU...

04.11.2019.

Najava: Regionalna konferencija "Romski jezik u obrazovanju"

Najava: Regionalna konferencija "Romski jezik u obrazovanju"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina, povodom Svjetskog dana romskog jezika 5.novembra 2019. organizuje Regionalnu konferenciju ,,Romski jezik u obrazovanju''.

04.11.2019.

Najava: Predstavljanje knjige "OSNOVNI POJMOVNIK RELIGIJSKE KULTURE"

Najava: Predstavljanje knjige "OSNOVNI POJMOVNIK RELIGIJSKE KULTURE"

Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuju predstavljanje knjige " Osnovni pojmovnik religijske kulture", u utorak 5. novembra, u Podgorici, u Narodnoj biblioteci "Radosav Ljumović" sa početkom u 19 časova

01.11.2019.

Lista kandidata/kandidatkinja nevladinih organizacija predloženih za konsultovanje u pripremi plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda savjeta za ljudska prava ujedinjenih nacija (UPR)

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", br. 41/18 od 28.06.2018), a u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za konsultovanje u pripremi Plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR) (br.01-023-1327/19-1 od 21. oktobra 2019. godine), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu

01.11.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2019. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 02-006-2/19-7, od 25. februara 2019. godine nevladinim organizacijama za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 1. novembra 2019. godine donosi

01.11.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „ Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava “, objavljenim dana 28.02.2019. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti “Razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori“ , Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija)donosi Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.