Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

12.12.2019.

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija predloženih za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu čl. 8 stave 1 Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije (Sl.list CG br. 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije od 29.11.2019 godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

11.12.2019.

Za 25 projekata/programa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu. raspodjeljeno 491.160,70 eura

Za 25 projekata/programa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu. raspodjeljeno 491.160,70 eura

Kada je u pitanju zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir, kazao je sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Valon Dasharami prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacijama,kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinim organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu

10.12.2019.

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da se lica sa intelektualnim smetnjama još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja

09.12.2019.

Najava:“Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizuje konferenciju “Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”, koja će se održati sjutra 10. decembra u hotelu “Podgorica” sa početkom u 10 časova.

09.12.2019.

Ugovor promotivne kampanje o zabrani diskriminacije ranjivih društvenih grupa

Ugovor za promotivnu kampanj o zabrani diskriminacije ranjivih društvenih grupa

08.12.2019.

U Ulcinju predstavljen "Osnovni pojmovnik religijske kulture" Ministarstva za ljudska i manjinska prava

U Ulcinju predstavljen "Osnovni pojmovnik religijske kulture" Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima važnu ulogu u promociji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, a budući da ostvarivanje prava na slobodu vjeroispovjesti predstavlja jedan od temeljnih ljudskih prava, Ministarstvo je organizovalo niz okruglih stolova na kojima su učesnici/e bili predstavnici/e akademske zajednice, vjerskih zajednica, nacionalnih i lokalnih institucija i nevladinih organizacija, kako bi se osnažio međureligijski dijalog u Crnoj Gori i unaprijedila saradnja Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa vjerskim zajednicama

06.12.2019.

Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu

Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu

Nacionalni zakoni i strateška dokumenta obavezuju sve medije da izbjegavaju rodne stereotipe i rodnu diskriminaciju i da aktivno doprinose politici rodne ravnopravnosti, poručila je načelnica za rodnu ravnopravnost u ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović na prvom međunarodnom skupu biznisa i ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Evropi koji je organizovan u Podgorici

05.12.2019.

Potpredsjednik Pažin: Predloženi zakon garantuje slobodu vjeroispovijesti i štiti kultuno blago Crne Gore

Potpredsjednik Pažin: Predloženi zakon garantuje slobodu vjeroispovijesti i štiti kultuno blago Crne Gore

Sa zadovoljstvom konstatujem da je Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici utvrdila inovirani Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, kojim se u potpunosti prihvataju sve preporuke Venecijanske komisije iz juna mjeseca 2019. godine, saopštio je nakon današnje sjednice Vlade potpredsjednik Vlade Zoran Pažin

05.12.2019.

Predtavljanje knjige "Osnovni pojmovnik religijske kulture"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje predstavljanje knjige "Osnovni pojmovnik religijske kulture", u petak 6. decembra, u Palati Venecija, stari grad, Ulcinj sa početkom u 17 časova.

04.12.2019.

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Ministar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da jedna mlada opština kao što je Petnjica, koja je svega šest godina unazad obnovila svoju samostalnost, uspjela da pokaže svoju jasnu viziju i sprovodi aktivnosti za ukupni napredak u tom smjeru