Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

08.03.2019.

Ministar Zenka: puna pažnja pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti

Ministar Zenka: puna pažnja pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti Žena u Crnoj Gori danas živi u boljem ambijentu, društvenom i poslovnom. Mi smo svjesni njene važnosti, a žene to prepoznaju. Ostvarili smo vidni pomak kada je riječ o zakonodavnom, institucionalnom okviru, i polako se to vidi i u praksi, zaključio je ministar. Statistika govori u prilog činjenici da idemo pravim putem, ali nije sve u brojkama iako nas najčešće pitaju prvo to, rekao je ministar.

07.03.2019.

Održan prvi Info dan u Beranama povodom Javnih konkursa

Održan prvi Info dan u Beranama povodom Javnih konkursa

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je 6. marta 2019. godine u Beranama Info dan povodom prezentovanja javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima koje su u nadležnosti ovog Ministarstva za 2019. godinu.

06.03.2019.

Ministar Zenka: Sadržajna saradnja na svim poljima odlika bilateralne saradnje države Crne Gore i Republike Turske

Ministar Zenka: Sadržajna saradnja na svim poljima odlika bilateralne saradnje države Crne Gore i Republike Turske

Sadržajna saradnja na svim poljima odlika je bilateralne saradnje države Crne Gore i Republike Turske konstatovano je danas u razgovoru ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i Nj.E. Songul Ozan novoimenovane ambasadorke Republike Turske u Crnoj Gori.

04.03.2019.

Najava: Info dan povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija

Info dan povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koje je objavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, održaće se u Beranama, u srijedu 6 marta, u Galeriji Polimskog muzeja sa početkom u 12.00 časova...

04.03.2019.

Ministarstvu nagrada za doprinos razvoju ženskog preduzetništva

Ministarstvu nagrada za doprinos razvoju ženskog preduzetništva

Udruženje preduzetnica Crne Gore obilježilo je sinoć deset godina od osnivanja svečanim programom u vinskom podrumu "Šipčanik". Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka pohvalio je njihov rad i uspješnu saradnju koju ostvaruju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u cilju ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori...

04.03.2019.

Uloga religije u suzbijanju nasilnog ekstremizma

Uloga religije u suzbijanju nasilnog ekstremizma

U cilju podizanja svijesti o ulozi religije u suzbijanju nasilnog ekstremizma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava - Direktorat za odnose sa vjerskim zajednicama, organizovalo je okrugli sto na predmetnu temu, u opštini Ulcinj, prethodna dva dana. Objedinjena saznanja iz teorijskih nauka i različita iskustva iz društvene prakse, te usvojeni zaključci doprinijeće radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Nacionalnog međuresorskog operativnog tima (NOT)...

28.02.2019.

Javni konkurs "Inkluzija za sve – Romi/Kinje i Egipćani/Ke su dio našeg društva"

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs

28.02.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata za finasijsku podršku projektima/ programima koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (,,Službeni list CG, br.39/11 i 37/17''), a u vezi sa Odlukom o utrvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini,("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (,,Službeni list CG’’ , br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata / programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava

28.02.2019.

Javni konkurs „Da jednakosti za LGBTI osobe“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs

28.02.2019.

Javni konkurs u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2019. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija