Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.12.2018.

Zenka: Naredne godine za poboljšanje rada civilnog sektora Ministarstvo će opredijeliti 1,5 miliona eura

Zenka: Naredne godine za poboljšanje rada civilnog sektora Ministarstvo će opredijeliti 1,5 miliona eura Ministarstvo za ljudska i manjinska prava dodijelilo je milion i 23 hiljade eura nevladinim organizacijama, a naredne godine, za poboljšanje rada civilnog sektora, opredijeliće milion i po eura, jer se zajedničkom saradnjom, mogu postići bolji i kvalitetniji rezultati.

20.12.2018.

RJEŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI br. 01-006-2/18-84 od 17.12.2018. godine

Na osnovu člana 26 Zakona o upravnom postupku a u vezi člana 32z Zakona o nevladinim organizacijama Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranjeprojekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na sjednici održanoj 20.12.2018. donijela je...

20.12.2018.

Najava:Konferencija za medije Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom dvogodišnjeg rada i potpisivanja ugovora sa nevladinim organizacijama čiji su projekti/programi odabrani za finansiranje u 2018.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje konferenciju za medije povodom dvogodišnjeg rada, sjutra, 21.decembra 2018. godine, u hotelu Ramada, sala Milenijum, sa početkom u 14h.

20.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava po Javnom konkursu "Socijalna inkluzija, zaštita i promovisanje ljudskih prava Roma/kinja i Egipćana/ki"

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava...

18.12.2018.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Shodno Programu rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, ustanovljena je obaveza izrade Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023.

18.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica...

17.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. godinu...

10.12.2018.

Beograd: Međunarodni dan ljudskih prava u znaku jačanja rodne ravnopravnosti

Beograd: Međunarodni dan ljudskih prava u znaku jačanja rodne ravnopravnosti

Uloga žene u svim oblastima javnog i društvenog života prepoznata je, podržana i nastoje se stvoriti mogućnosti da joj se uloga, koja joj sa punim pravom pripada i omogući, poručio je ministar Mehmed Zenka na regionalnoj konferenciji o institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost...

07.12.2018.

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Crnogorsko narodno pozorište u saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava i unaprijeđenjem položaja lica sa invaliditetom, te zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, uvažavajući princip ljudskih prava, organizovali su sinoć praćenje predstave “Don Žuan”, na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.

07.12.2018.

Najava: Ministar Zenka na regionalnoj konferenciji institucionalnih mehanizama rodne ravnopravnosti u Beogradu

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovaće na Regionalnoj konferenciji institucionalnih mehanizama rodne ravnopravnosti „Razvoj rodne ravnopravnosti kroz regionalnu saradnju –iskustva Nordijskih zemalja“, 9-10. decembra, u Beogradu, Republika Srbija.