Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

12.06.2019.

Održana Nacionalna platforma za integraciju Roma u Crnoj Gori 2019

Održana Nacionalna platforma za integraciju Roma u Crnoj Gori 2019 Nacionalna platforma za integraciju Roma održana je 11. juna 2019. u Podgorici, u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava

12.06.2019.

Sprječavanje i suzbijanje seksizma:Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio Preporuku CM/Rec(2019)1

Podsjećajući da seksizam predstavlja manifestaciju istorijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koja dovodi do diskriminacije i sprečava potpuno napredovanje žena u društvu te da je široko rasprostranjen i da preovladava u svim sektorima i svim društvima Komitet ministara 27. marta 2019. godine na 1342. sastanku zamjenika ministara usvojio Preporuku CM/Rec(2019)1 sa smjernicama odnosno mjerama za sprječavanje i suzbijanje seksizma.

10.06.2019.

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Na 34. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost , ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030), koji je Vlada Crne Gore poslala UN-u na dalje postupanje.

10.06.2019.

Lista kandidata/kinja nvo predloženih u Nacionalni tim za koordinaciju praćenja primjene Strategije unapređenja kvaliteta života LGBTI oosba u Crnoj Gori 2019-2023

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", br. 41/18 od 28.06.2018), a u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje tri (3) kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Nacionalnog tima za koordinaciju praćenja primjene Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 (br. 01-023-709/19-2 od 29. maja 2019. godine), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

10.06.2019.

Zaključci sa Okruglog stola “Uloga žene u savremenom društvu”

Zaključci sa Okruglog stola  “Uloga  žene u savremenom društvu”

Društvena moć žena i ravnopravno učešće u polju ekonomske i političke moći preduslov za stvaranje demokratije u modernim političkim zajednicama i ekonomskog prosperiteta.

10.06.2019.

Neznanje i netolerancija put ka radikalizmu

Neznanje i netolerancija put ka radikalizmu

Neznanje i netolerancija vode ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka jedinstvu različitosti poručeno je sa treće po redu javne debate "Dijalog u zajednici-prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma", u organizaciji Centra za građansko obrazovanje.

07.06.2019.

Akcija preventivnih pregleda u Domu zdravlja Nikšić

Akcija preventivnih pregleda u Domu zdravlja Nikšić

Dvadesetak zaposlenih u JKP "Komunalno Nikšić" obavilo je danas preventivne zdravstvene preglede koje u cilju prevencije i rane dijagnostike bolesti organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Domovima zdravlja Crne Gore.

03.06.2019.

Završen VIII ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije i primjene antidiskriminacionog zakonodavstva

Završen VIII ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije i primjene antidiskriminacionog zakonodavstva

Posljednjom radionicom na temu zabrane diskriminacije lica sa invaliditetom završen je osmi ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije, koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava već sedam godina realizuje, prema planu za edukaciju državnih službenika, nosioca pravosudnih funkcija i zaposlenih u drugim organima, organizacijama i institucijama koji dolaze u kontakt sa slučajevima diskriminacije.

03.06.2019.

Ministar Zenka: Dani nastupajućeg Bajrama neka budu ispunjeni vjerom u dobro i prave vrijednosti

Ministar Zenka: Dani nastupajućeg Bajrama neka budu ispunjeni vjerom u dobro i prave vrijednosti

Povodom velikog islamskog praznika Ramazanskog bajrama, u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i u svoje ime, upućujem najiskrenije čestitke Reisu Rifatu Fejziću i svim vjerskim službenicima islamske zajednice u Crnoj Gori, kao svim pripadnicima/ama islamske vjere.

03.06.2019.

Prva edukacija za mlade sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama romske i egipćanske populacije

Prva edukacija za mlade sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prethodna dva dana organizovalo u Budvi prvu edukaciju za mlade pripadnike romske i egipćanske sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama ove manjinske zajednice.