Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

НКТ дало сагласност на продужење примјене и на измјене и допуне појединих мјера

Датум објаве: 28.04.2020 21:49 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Национално координационо тијело за заразне болести дало је сагласност на продужавање рока примјене појединих привремених мјера заштите здравља и живота грађана од инфекције новим коронавирусом као и за допуне и измјене појединих мјера.

Сагласност је дана на продужавање мјера по аутоматизму, с обзиром на чињеницу да појединим мјерама истиче рок примјене.

У складу са најављеним терминима ублажавања примјене појединих мјера важеће мјере ће бити мијењане или ће њихова примјена бити суспендована.

До 4. маја 2020. продужава се ограничавање броја грађана у шалтер салама подручних јединица и филијала Министарства унутрашњих послова и других органа државне управе, тако што у шалтер сали, независно од површине, не може да борави више грађана од броја постојећих шалтерских мјеста.

До 18. маја 2020. продужава се примјена сљедећих мјера:

1) забрана изласка из објеката становања сваког дана у времену од 23 часа до 5 часова наредног дана. Изузетно, за вријеме трајања ове забране лица која изводе кућне љубимце, могу да бораве на јавној површини највише 60 минута.

Ова забрана не односи се на лица која обављају редовне радне задатке у дјелатностима дозвољеним наредбама, запослене код страних дипломатско-конзуларних представништава, лица која пружају услуге од јавног интереса, а незамјенљив су услов живота и рада грађана (здравство, инспекцијски органи полиција, војска, службе безбједности, ватрогасне службе, комуналне службе, медији - укључујући лица која гостују у медијским емисијама, пољопривредне дјелатности на газдинствима и сл.), што се доказује потврдом коју издаје послодавац, као и особе које његују лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности, што се доказује потврдом коју издаје изабрани доктор ових лица

2) забрана спортских и рекреативних активности на свим јавним површинама, осим индивидуалних рекреативних физичких активности, уз обавезу придржавања прописане мјере удаљености од других лица најмање два метра;

3) забрана окупљања у објектима становања лицима која нијесу чланови заједничког породичног домаћинства.

4) обустава путничког међународног саобраћаја, осим најављеног доласка црногорских држављана, посредством дипломатско-конзуларних представништава, Оперативном штабу Националног координационог тијела за заразне болести, уз обавезан смјештај у карантин, у складу са рјешењем здравствено-санитарне инспекције;

5) забрана путничког међуградског саобраћаја, осим за путничка моторна возила којима се врше дјелатности битне за промет роба, снабдијевање и доставу љекова, хитну медицинску помоћ, комуналне дјелатности, снабдијевање горивом и електричном енергијом, превоз запослених, превоз лица која су боравила ван мјеста боравка, односно пребивалишта, ради повратка у то мјесто;

6) забрана присуства и задржавања на свим јавним површинама више од једног лица, осим за дијете млађе од 12 година живота, дијете са поремећајима из аутистичног спектра и другим сметњама у развоју и лица која користе инвалидска колица, уз присуство једног родитеља, старатеља, усвојиоца, храниоца, пратиоца или другог пунољетног члана породичног домаћинства. Ова забрана не односи се на лица која обављају редовне радне задатке у дјелатностима дозвољеним наредбама;

7) забрана присуства и задржавања лица на плажама (ријечним, језерским и морским), уређеним и неуређеним купалиштима и излетиштима;

8) могућност изабраног доктора да, на захтјев запосленог, привремену спријечност за рад до 30 дана (коју је утврдио изабрани тим или изабрани доктор) и привремену спријеченост за рад дуже од 30 дана (коју је утврдила надлежна љекарска комисија) продужи до 30. априла 2020. године;

9) обавеза правних и физичких лица која обављају грађевинске радове да организују рад на начин који обезбјеђује поштовање епидемиолошких мјера, посебно поштујући социјалну дистанцу између запослених и других мјера заштите и здравља на раду;

10) могућност апотека, објеката у којима се обавља трговина храном, пићем и средствима за хигијену, киоска у којима се продаје штампа, специјализованих објеката за продају опреме за бебе, грађевинских производа, средстава за заштиту и прихрану биља и садног материјала, производа за исхрану и лијечење животиња, пољопривредних машина и погребне опреме да радно вријеме организују у периоду од 7 до 22 часа, осим доставе на адресу купца, која се може вршити у радно вријеме, које трговац истакне, у складу са прописима;

11) обустава наплате таксе (у износу од 2 еура) за грађане који су издавање извода из регистра рођених и увјерења из регистра црногорских држављана наручили преко портала www.документа.ме;

12) забрана уласка странцима, осим странцима са сталним или привременим боравком у Црној Гори, страним поморцима у транзиту који се укрцавају или искрцавају у лукама Бар, Будва, Котор, Лука Кумбор-Портонови и Тиват (Гат И и Гат ИИ), као и странцима који управљају моторним возилима којима се обавља промет робе, уз посебне мјере здравствено-санитарног надзора, а на основу рјешења здравствено санитарне инспекције.

Промет робе за потребе Црне Горе као и за транзит остаје несметан, уз посебне мјере здравствено-санитарног надзора, а транзит страних помораца врши се уз предузимање посебних мјера здравствено-санитарног надзора, у складу са препорукама Института за јавно здравље Црне Горе;

13) обавезна самоизолација за све црногорске држављане, као и за странце који имају стални или привремени боравак у Црној Гори, који долазе из иностранства, а на основу рјешења здравствено санитарне инспекције.

Самоизолација подразумијева боравак у породичном смјештају уз праћење здравственог стања овог лица, као и свих чланова домаћинства који се задесе у том породичном смјештају од стране надлежне хигијенско-епидемиолошке службе, у трајању од 14 дана;

14) забрана пружања угоститељских услуга у хотелима, осим за пријављене госте;

15) затварање диско клубова/барова и ноћних клубова/барова;

16) затварање угоститељских објеката - кафића, кафана, кафетерија, ресторана и барова, осим угоститељских објеката који достављају храну и омогућавају преузимање хране и оброка, уз забрану боравка гостију у самим објектима;

17) забрана обављања трговинских и угоститељских услуга у тржним центрима;

18) затварање дјечјих играоница;

19) затварање фитнес центара;

20) затварање казина, кладионица и коцкарница;

21) ограничавање броја купаца у односу на површину продајног објекта тако што на десет квадратних метара површине продајног објекта може да се налази само један потрошач. У продајном објекту, независно од површине, не може да борави више од 50 потрошача у исто вријеме.

Изузетно за тржнице и пијаце број купаца који истовремено могу да буду у објекту ограничава до 100 потрошача;

22) обавеза одговорних лица у трговинским објектима да обезбиједе/означе растојање од најмање два метра између лица која се налазе испред продајних објеката, на касама и секторима у којима се роба услужује од стране запослених лица у продајном објекту;

23) обавеза одговорних лица у трговинским објектима да за своје запослене обезбиједе примјену мјера заштите здравља прописаних од стране Института за јавно здравље Црне Горе;

24) обавеза одговорних лица у трговинским објектима да на улазу у продајни објекат истакну обавјештење о максималном броју лица која се у том објекту могу истовремено налазити и да организују спровођење ове мјере;

25) обавеза општина, Главног града и Пријестонице да у сарадњи са општинским кризним штабовима идентификују потенцијалне објекте за спровођење мјера карантина, у складу са Правилником о ближим условима и начину организовања и спровођења здравственог надзора и карантина и условима које морају да испуњавају објекти за смјештај у карантин ("Службени лист ЦГ", број 13/20) и предложе Министарству здравља за даљу процедуру одређивања карантина.

До 1. јуна 2020. продужава се примјена сљедећих мјера:

1) обустава јавног превоза путника у међународном друмском, жељезничком и ваздушном саобраћају осим нередовног чартер превоза, организованог за повратак црногорских држављана у Црну Гору и страних држављана у домицилну државу, уз сагласност Националног координационог тијела за заразне болести;

2) обавеза државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе да лична документа (лична карта, пасош и возачка дозвола), која посједују грађани, издата након 2008. године, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим;

Поједине мјере су измијењене или допуњене.

Мјера: могућност изабраног доктора да, на захтјев запосленог, привремену спријечност за рад до 30 дана (коју је утврдио изабрани тим или изабрани доктор) и привремену спријеченост за рад дуже од 30 дана (коју је утврдила надлежна љекарска комисија) продужи до 30. априла 2020. године измијењена је у мјеру: привремена спријеченост за рад коју је осигураницима утврдила надлежна љекарска комисија, продужава се до 15. маја 2020. године, а привремену спријеченост за рад преко 30 дана, на захтјев осигураника и на основу упута изабраног доктора, надлежна љекарска комисија продужава до 15. маја 2020. године.

У мјерама којима су прописане обавезе:

- надлежних органа који врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима да саобраћајне дозволе којима је истекао рок важења сматрају важећим, ако возач уз дозволу посједује важећу полису осигурања и доказ о извршеном техничком прегледу возила, и

- државних органа, органа државне управе, органа локалне самоуправе и локалне управе, привредних друштава, јавних установа и других правних лица, предузетника и физичких лица да дозволе за стални боравак, дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад странаца, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим

додато је да се ова документа сматрају важећим до 1. јуна 2020.

У мјери којом је прописано да се током прекида рада образовно-васпитним установама једном од родитеља/ старатеља/ хранитеља/ усвојитеља или самохраном родитељу дјетета које није старије од 11 година живота обезбјеђује право на плаћено одсуство на листу органа чијим на чије се запослене ова мјера не односи додати су: Пореска управа, Управа за некретнине, Директорат за државни трезор у Министарству финансија и то запослени који раде на пословима реализације Програма пружања подршке привреди и запосленима, у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог коронавируса, који је донијела Влада Црне Горе.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ