Manja slova Veća slova RSS

>

RJEŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI br. 01-006-2/18-84 od 17.12.2018. godine

Datum objave: 20.12.2018 11:04 | Autor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 26 Zakona o upravnom postupku a u vezi člana 32z Zakona o nevladinim organizacijama Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranjeprojekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na sjednici održanoj 20.12.2018. donijela je

RJEŠENJE

O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI br. 01-006-2/18-84 od 17.12.2018. godineI U Odluci o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018. Godinu u stavu I, tačka 1. dispozitiva, vrši se ispravka na način što se brišu riječi „u iznosu od 17.914,00€“ i upisuju riječi „u iznosu od 14.914,00€“.

II U ostalom dijelu Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori br. 01-006-2/18-84 od 17.12.2018. godine ostaje nepromijenjena.

III Ovo rješenje proizvodi pravno dejstvo od dana kada i Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj gori br. 01-006-2/18-84 od 17.12.2018. godine

Obrazloženje:

Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018 godinu, poslovne oznake 01-006-2/18-84 od 17.12. 2018. godine u stavu I, tačka 1. dispozitiva, učinjena je očigledna greška u brojevima, na način što je za projekat pod nazivom “Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave” navedeno da je dodijeljen iznos u visini od 17.914,00 €, umjesto 14.914,00 €.

Uvidom u spise predmeta Komisije, te Zapisniku Br. 01-006-2/18-62, od 15. novembar 2018. godine, utvrđeno je da je za budžet projekta “Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave ”, od podnosioca prijave NVO Građanska alijansa iz Podgorice, zatraženo izjašnjenje na rebalans budžeta u iznosu od 11%, odnosno da budžet projekta iznosi 14.914,00 eura, a na šta se saglasila NVO Građanska alijansa (izjašnjenje br. 01-006-2/18-82 od 06.12.2018. godine) kao podnosilac projektne prijave.

Imajući u vidu nesporan iznos, na koji se predhodno saglasio podnosilac prijave projekta, to se utvrđuje da je prilikom izrade Odluke došlo do očigledne greške uprilikom upisivanja brojeva u dispozitivu ove odluke.

Kako je odredbom člana 26 Zakona o upravnom postupku propisano, da javnopravni organ može u bilo koje vrijeme ispraviti greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju i druge očigledne greške u rješenju koje je donio ili u ovjerenim prepisima tog rješenja, te da se o ispravci grešaka, donosi se posebno rješenje, kao i da ispravka greške proizvodi pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo proizvodi rješenje, u konkretnom slučaju

Odluka koje se ispravlja, to je donesena odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove odluke nezadovoljna strana može pokrenuti spor pred Upravnim sudom u roku od 20 dana od dana objavljivanja ove odluke.Predsjednica Komisije
Blanka Radošević Marović