Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката/програма НВО у области унапређења квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори за 2018. годину

Датум објаве: 17.12.2018 12:59 | Аутор: Министарство за људска и мањинска права

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр.39/11, 37/17) и Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса ("Службени лист Црне Горе", бр. 013/18 од 28.02.2018), а у вези са Јавним конкурсом број 01-006-2/18 од 14.05.2018. године невладиним организацијама за финансијску подршку пројектима/програмима који доприносе унапређењу квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација који доприносе унапређењу квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори, Министарства за људска и мањинска права (у даљем тексту: Комисија), дана 17. децембра 2018. године доноси


ОДЛУКУ О
РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛГБТИ ОСОБА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ


И Одобрава се финансирање следећих пројеката/програма невладиних организација у области унапређења квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори за 2018. годину:

1. „Унапређење квалитета живота ЛГБТИ особа на локалном нивоу, кроз изградњу капацитета полиције, тужилаштва и локалне самоуправе“ у износу од 17.914,00 ЕУР, предложен од НВО Грађанска алијанса из Подгорице;
2. „ЛГБТИQ Склониште“ у износу од 17.780,00 ЕУР, предложен од НВО ЛГБТ Форум Прогрес из Подгорице;
3. “Допринос заштити људских права и промоцији здравствене заштите ЛГБТИ особа кроз јачање свијести и борби против дискриминације” у износу од 14.248,00 ЕУР , предложен од НВО ЦАЗАС из Подгорице;
4. “Не дискриминацији - Да различитости!” у износу од 13.905,00 ЕУР предложен од НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице;
5. “Да разумијевање буде начин ” у износу од 8.793,00 ЕУР предложен од НВО Активна зона са Цетиња;
6. “Поносно ка једнакости - ПРИДЕ Монтенегро 2018” у износу од 15.040,00 ЕУР предложен од НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро из Подгорице;
7. „Социјални и друштвени центар за ЛГБТИQ заједницу - Соги центар“ у износу од 14.280,00 ЕУР предложен од НВО ЛГБТИQ Социјални центар из Подгорице;
8. „(Не)Заштићени“ у износу од 15.064,00 ЕУР предложен од НВО 35мм из Подгорице;
9. „Унапређење квалитета живота трансродних, родно варијантних и интерполних особа у Црној Гори“ у износу од 5.976,00 ЕУР предложен од НВО Асоцијација Спектра из Подгорице.

ИИ Комисија ће у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке, закључити Уговоре са невладиним организацијама из става И ове одлуке, којим ће се дефинисати начин исплате и коришћење средстава, извјештавање и надзор над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства.

ИИИ Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


Образложење:

Сходно члану 32в Закона о невладиним организацијама, а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2018. години (“Службени лист ЦГ“, бр. 83/17), Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса ("Службени лист Црне Горе", бр. 013/18 од 28.02.2018) и Правилника о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (“Службени лист ЦГ“, бр.14/18), Комисија за расподјелу средстава по јавном конкурсу за финансијску подршку пројектима/програмима који доприносе унапређењу квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори, дана 14.05.2018. године (на порталу Министарства за људска и мањиска права и интернет порталу е –управе) објавила је Јавни конкурс број 01-006-2/18 за финансијску подршку пројектима/програмима који доприносе унапређењу квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори.

Предметним Конкурсом је поред утврђених циљева и приоритета између осталог наведено да је укупан износ средстава која се расподјељују невладиним организацијама 120.000,00 еура, у распону од 7.000 еура (минималан износ), до 20.000 еура (за максималан износ).

На адресу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области заштита лица са инвалидитетом од дискриминације и промоцију једнакости, по наведеном Конкурсу, пристигло је 18 пријава пројекта/програма НВО и то: „Унапређење квалитета живота ЛГБТИ особа на локалном нивоу, кроз изградњу капацитета полиције, тужилаштва и локалне самоуправе“ предложен од стране НВО Грађанска алијанса из Подгорице; „ЛГБТИQ Склониште“ предложен од стране НВО ЛГБТ Форум Прогрес из Подгорице; „Допринос заштити људских права и промоцији здравствене заштите ЛГБТИ особа кроз јачање свијести и борби против дискриминације“ предложен од стране НВО Цазас из Подгорице; „Интегрисани системски приступ побољшања квалитета живота ЛГБТ особа у Црној Гори“ предложен од стране НВО Јувентас из Подгорице; „Поносно ка једнакости - ПРИДЕ Монтенегро 2018“ предложен од стране НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро“ из Подгорице; „Не дискриминацији - Да различитости!“ предложен од стране НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице; „Иза дуге“ предложен од стране НВО Скадар Лаке из Подгорице; „На крилима анђела“ предложе од стране НВО РТВ - Луна Глобал из Плава; „Љубав из ормана/романа“ предложен од стране НВО Спес из Подгорице; „Моје Сунце сија“ предложен од стране НВО Мултимедијални студио из Бијелог Поља; „ЛГБТ Сервис“ предложен од стране НВО Монтенегро херц из Плава; „(Не)заштићени“ предложен од стране НВО 35мм из Подгорице; „Унапређивање димензије људских права у образовном систему и оснаживање права ЛГБТИ особа, поштовања и прихватања различитости“ предложен од стране НВО Отворена школа из Даниловграда; „Унапређење квалитета живота трансродних, родно варијантних и интерполних особа у Црној Гори“ предложен од стране НВО Асоцијација Спектра из Подгорице; „Социјални и друштвени центар за ЛГБТИQ заједницу - Соги Центар“ предложен од стране НВО ЛГБТИQ Социјалног центра из Подгорице; „Округли сто - ЛГБТ у фокусу“ предложен од стране НВО Наши дани из Плава; „Да разумијевање буде начин“ предложен од стране НВО Активна зона са Цетиња; „Унапређење знања и компетенција наставног особља за рад са ЛГБТ особама“ предложен од стране НВО Баланс из Подгорице.

Поступајући по наведеним пријавама, Комисија је, након извршене административне провјере пријављених пројеката/програма којом је провјеравала благовременост и уредност документације (констатовано и на записник бр.01-006-2/18-47 од 04.07.2018. године), утврдила да су, од укупно 18 пријава предлога пројеката/програма који су пристигли на адресу Комисије, 4 подносиоца пријаве доставила уредне и потпуне пријаве и то: НВО ЛГБТ Форум Прогрес из Подгорице; НВО Асоцијација Спектра из Подгорице; НВО ЛГБТИQ Социјални центар из Подгорице и НВО Грађанска алијанса из Подгорице;

Комисија је истовремено одбацила 2 пријаве програма/пројекта невладиних организација из разлога што у статутима тих организација нема утврђених дјелатности које се односе на заштиту и унапређење права ЛГБТИ особа, и то: „Иза дуге“ предложен од стране НВО Скадар Лаке из Подгорице и „Унапређивање димензије људских права у образовном систему и оснаживање права ЛГБТИ особа, поштовања и прихватања различитости“ предложен од стране НВО Отворена школа из Даниловграда.

Комисија је такође утврдила да 12 подносилаца пријава пројекта/програма није доставило уредну и потпуну пријаву и то: НВО ЦАЗАС из Подгорице; НВО Монтенегро херц из Плава; НВО РТВ “Луна глобал” из Плава; НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице; НВО Спес из Подгорице; НВО Мултимедијални студио из Бијелог Поља; НВО 35мм из Подгорице; НВО Наши дани из Плава; НВО Активна зона са Цетиња; НВО Баланс из Подгорице; НВО Јувентас из Подгорице; НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро из Подгорице, па је сходно члану 32г Закона о невладиним организацијама Комисија дана 28.06.2018.године на порталу Министарства за људска и мањинска права и порталу е - управе објавила Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву по јавном конкурсу број: 01 – 006-2/18 -42, са позивом да у року од пет дана од дана објављивања листе отклоне утврђене недостатке и доставе допуну документације, са напоменом да ће у супротном пријаве бити одбачене.

Поступајући по Листи НВО које нису доставиле уредну документацију и потпуну пријаву по овом јавном конкурсу, Комисија је утврдила да је 12 невладиних организација благовремено допунило пријаву. Комисија је, након увида у достављене допуне, прихватила пријаве пројеката/програма следећих организација: НВО ЦАЗАС из Подгорице; НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице; НВО Спес из Подгорице; НВО Мултимедијални студио из Бијелог Поља; НВО 35мм из Подгорице; НВО Активна зона са Цетиња; НВО Баланс из Подгорице; НВО Јувентас из Подгорице; НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро из Подгорице, док је одбацила пријаве пројеката/програма следећих организација НВО Монтенегро херц из Плава; НВО РТВ “Луна глобал” из Плава; НВО Наши дани из Плава, из разлога што допуне наведених организације нису садржале потпуне информације о реализованим пројектима или активностима у области које се односе на заштиту и унапређење људских права ЛГБТИ особа у 2017. години, а које су захтијеване Јавним конкурсом за финансирање пројеката/програма невладиних организација у области унапређења квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори за 2018. годину.

У складу са чланом 32 ђ Закона о невладиним организацијама, два независна процјењивача , одређена рјешењем овог Министарства бр.01-006-2/18-51 и бр. 01-006-2/18-50 од 18. јула 2018. године, су оцјењивали 13 пројекта/програма организација чија је пријава у смислу Закона о невладиним организацијама уредна, потпуна потпуна и благовремена и то: НВО ЦАЗАС из Подгорице; НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице; НВО Спес из Подгорице; НВО Мултимедијални студио из Бијелог Поља; НВО 35мм из Подгорице; НВО Активна зона са Цетиња; НВО Баланс из Подгорице; НВО Јувентас из Подгорице; НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро из Подгорице; НВО Грађанска алијанса из Подгорице; НВО ЛГБТ Форум Прогрес из Подгорице; НВО ЛГБТИQ Социјални центар из Подгорице; НВО Асоцијација Спектра из Подгорице.

У поступку процјењивања квалитета горе наведених пројеката/програма НВО-а, Комисија је констатовала да је пројектна апликација НВО Јувентас из Подгорице финансирана од стране Европске комисије у износу од 84%, те да кофинансирање пројеката подржаних из ЕУ фондова подразумијева вођење другачијег поступка у односу на финансирање пројеката/програма НВО у складу са Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса и Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс. Сходно наведеном, Комисија је одбацила пројектну пријаву под називом „Интегрисани системски приступ побољшања квалитета живота ЛГБТ особа у Црној Гори“ предложену од стране НВО Јувентас из Подгорице.

На основу достављених бодовних листа сачињених од стране два независна процјењивача, Комисија је позивом на члан 8 Уредбе о финансирању програма и пројеката невладиним организацијама у областима од јавног интереса утврдила коначан број бодова за сваки пројекат/програм на начин што је укупан број бодова два независна процјењивача сабрала и подијелиа на два, добила просјечне бодове по свим пројектима и свим критеријумима, те сходно члану 32е Закона о невладиним организацијама утврдила ранг листу пројеката/програма који су бодовани.

Увидом у ранг листу пројеката/програма који су бодовани (Број: 01-006-2/18-63, од 15.11.2018.г.), Комисија је утврдила да је 9 пријава пројеката/програма бодовано са више од 50% од укупног броја прописаних бодова на основу критеријума из члана 32д Закона о невладиним оргаинзацијама, и то пројекти: „Унапређење квалитета живота ЛГБТИ особа на локалном нивоу, кроз изградњу капацитета полиције, тужилаштва и локалне самоуправе“ предложен од стране НВО Грађанска алијанса из Подгорице (76,5 бодова); „ЛГБТИQ Склониште“ предложен од стране НВО ЛГБТ Форум Прогрес из Подгорице (73 бодова); „Допринос заштити људских права и промоцији здравствене заштите ЛГБТИ особа кроз јачање свијести и борби против дискриминације“ предложен од стране НВО Цазас из Подгорице (72,5 бодова); Не дискриминацији - Да различитости!“ предложен од стране НВО Центар за грађанско образовање из Подгорице (67,5 бодова); „Да разумијевање буде начин“ предложен од стране НВО Активна зона са Цетиња (61 бод); „Поносно ка једнакости - ПРИДЕ Монтенегро 2018“ предложен од стране НВО ЛГБТИQ Асоцијација „Qуеер Монтенегро“ из Подгорице (60,5 бодова); „Социјални и друштвени центар за ЛГБТИQ заједницу - Соги Центар“ предложен од стране НВО ЛГБТИQ Социјалног центра из Подгорице (60,5 бодова); „(Не)заштићени“ предложен од стране НВО 35мм из Подгорице (58 бодова); „Унапређење квалитета живота трансродних, родно варијантних и интерполних особа у Црној Гори“ предложен од стране НВО Асоцијација Спектра из Подгорице (52 бода).

Такође, увидом у ранг листу, Комисија је утврдила да 2 пријаве пројеката/програма имају мање од 50% од укупног броја прописаних бодова на основу критеријума из члана 32д Закона о невладиним оргаинзацијама, и то: „Љубав из ормана/романа“ предложен од стране НВО Спес из Подгорице (48 бодова) и „Унапређење знања и компетенција наставног особља за рад са ЛГБТ особама“ предложен од стране НВО Баланс из Подгорице (45,5 бодова), као и да је пријава пројекта/програма под називом „Моје Сунце сија“, предложена од стране НВО Мултимедијални студио из Бијелог Поља, у критеријуму 1. Допринос остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области пројекта, односно програма имала 15 бодова, чиме сходно члану 32е Закона о невладиним организацијама није испунила тражени минимум од 17,5 бодова у предметном критеријуму. Сходно наведеном, пријаве пројеката/програма НВО Спес из Подгорице, НВО Баланс из Подгорице и НВО Мултимедијални студио из Бијелог поља позивајући се на члан 32е Закона о невадиним организацијама нису узете у обзир приликом финансирања.

Сходно члану 32ж Закона о невладиним организацијама, Комисија је приликом доношења ове одлуке водила рачуна о висини потребних средстава за финансирање сваког појединачног пројекта, односно програма у односу на укупан износ средстава опредијељених за расподјелу и броју бодова утврђених за сваки пројекат/програм утврђеним од стране процјењивача, посебно узимајући у обзир препоруке процјењивача датих у односу на предлог за ребаланс/умањење бужета пројеката/програма.

Надаље, а поступајући по препорукама процјенивача, садржаним у евалуационим листовима појединачних пројеката, Комисија је сходно члану 32ж став 6 Закона о невладиним организацијама, затражила од НВО Грађанска алијанса, НВО Центар за грађанско образовање, НВО Цазас, НВО ЛГБТ Форум Прогрес, НВО ЛГБТИQ Социјални центар, НВО Активна зона, НВО ЛГБТИQ асоцијајција „Qуеер Монтенегро“ и НВО 35мм да се изјасне да ли са мање додијељених средстава, у износу који не може бити мањи од 80%, могу реализовати пројекат, односно програм, с позивом да се у року од најкасније 10 дана изјасне с тим у вези.

У односу на наведени предлог за изјашњење, све организације су у законском року доставиле одговор, након чега је Комисија утврдила да је од предвиђеног фонда за финансирање пројеката/програма НВО-а за 2018. годину преостало нерасподијељених финансијских средстава у износу од 5.976,00 ЕУР, те је Комисија потом затражила изјашњење од НВО Асоцијације Спектра да ли са преосталим финансијским средствима (5.976,00 ЕУР) може реализовати пројекат/програм који је пријавила на јавни конкурс, на шта је НВО Асоцијација Спектра доставила потврдно изјашњење.

Обавеза закључивања уговора са невладиним организацијама из става 2 ове Одлуке је утврђена на основу члана 32и Закона о невладиним организацијама.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке незадовољна страна може покренути спор пред Управним судом у року од 20 дана од дана достављања Одлуке странци.

Предсједница Комисије
Бланка Радошевић Маровић