Manja slova Veća slova RSS

>

Regionalni izazovi i saradnja u oblasti rodne ravnopravnosti sa fokusom na Istanbulsku konvenciju

Regionalni izazovi i saradnja u oblasti rodne ravnopravnosti sa fokusom na Istanbulsku konvenciju
Datum objave: 30.11.2018 17:23 | Autor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ispis Štampaj stranicu


MMPO pozitivnim primjerima u afirmaciji položaja žena, te posebno izazovima u vezi sa sprovođenjem Istanbulske konvencije razgovarano je tokom regionalne konferencije koja je danas održana u Sarajevu.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je učinak, izazove i obaveze Crne Gore u predmetnoj oblasti. Ministar Zenka je istakao da samo politički i društveno osnažene žene mogu na pravilan način artikulisati glas diskriminisanih žena. Kroz različite afirmativne mjere koje sprovodi Vlada Crne Gore djelujemo u pravcu postizanja faktičke rodne ravnopravnosti u svim onim oblastima gdje još uvijek postoji rodni disbalans, istakao je ministar.

On je naglasio da je prepoznata potreba jačanja regionalne saradnje uspostavljene potpisivanjem Sarajevske deklaracije 2005. godine, te potreba jačanja institucija sistema, a samim tim i mehanizama za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti. On je naveo da regionalnom saradnjom želimo da unaprijedimo nacionalne politike, ali i politike svih nas u regionu kroz razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi.

U vezi sa obavezama koje smo preuzeli Istanbulskom konvencijom 2013. godine, Crna Gora je krenula u reformu zakonodavstva i sistema zaštite od nasilja, podnijela prvi Izvještaj o sprovođenju Konvencije GREVIO komitetu, te dobila i prve pohvale za napredak u ovoj oblasti. Borba protiv svih oblika nasilja, a posebno nasilja nad ženama i nasilja u porodici jedan je od tri prioritetne oblasti rada ove Vlade kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti, rekao je ministar. Pomaka ima, ali je još izazova pred nama, rekao je Zenka, i dodao da je GREVIO komitet dao svoje preporuke čiju je implementaciju Crna Gora već započela.

Ministarka za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je u regionu prepoznata važnost pomenute inicijative, te posebno važnost uvezivanja svih aktera koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti. Ona je ocijenila da su rješenja koja nosi Istanbulska konvencija od visoke važnosti za adekvatnu zaštitu žrtava nasilja i sankcionisanje počinilaca. S tim u vezi, naglasila je da ona treba da bude integrisana u sve nacionalne politike.

Istanbulska konvencija o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici povezuje sve zemlje regiona da nalaze najbolja rješenja za dalje unaprijeđenje politika u predmetnoj oblasti.


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava