Manja slova Veća slova RSS

>

Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama romske i egipćanske populacije za I semestar studijske 2018/19. godine

Datum objave: 21.11.2018 14:42 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


 

 

­

Na osnovu člana 41 stav 1 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), i u skladu sa mjerom broj 2.1.5. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2018. godinu, u cilju povećanja stepena upisa pripadnika/ca romske i egipćanske populacija na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

 

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/STUDENTKINJAMA ROMSKE I EGIPĆANSKE ZAJEDNICE

ZA I SEMESTAR STUDIJSKE 2018/2019. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, u skladu sa uslovima Konkursa, dodijeliti stipendije studentima i studentkinjama romske i egipćanske zajednice koji pohađaju osnovne, specijalističke, magistarske ili doktorske studije na fakultetima Univerziteta Crne Gore.

 

 

USLOVI KONKURSA

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti i studentkinje iz romske i egipćanske zajednice koji pohađaju fakultet, počevši od prve pa do narednih godina studija. 

Stipendija se uplaćuje u jednom dijelu za period od četiri mjeseca (septembar – decembar, 2018 godine – u ukupnom iznosu od 600 eura), koju će za navedeni period  isplatiti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti/studentkinje koji konkurišu za stipendiju dostavljaju:

Potvrdu o studiranju;

Fotokopiju svih do sada popunjenih strana indeksa, kao i spisak položenih ispita iz studentske službe fakulteta kojeg pohađaju;

Izjavu da su pripadnici romske i egipćanske zajednice (u slobodnoj formi);

Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte;

Kontakt e-mail adresu, kontakt broj telefona i poštansku adresu na koju primaju svoju poštu.

KRITERIJUMI KONKURSA

Da bi ispunili kriterijume za dobijanje stipendije studenti i studentkinje kandidati/kinje moraju da ispune sljedeće uslove:

-          da nijesu korisnici/e stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta Crne Gore;

-          da su redovni studenti/kinje osnovnih, postdiplomskih, master ili doktorskih studija na akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori tokom akademske 2018/19. godine;

-          da nijesu studenti/kinje studija na daljinu;

-          da studenti/kinje ne ponavljaju istu godinu studiranja po drugi put;

-          da u decembru tekuće godine pošalju potvrdu izdatu od strane fakulteta sa spiskom položenih ispita iz ljetnjeg semestra za tekuću akademsku godinu;

-          da podnesu kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular u roku koji je predviđen konkursom.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

 

 

Rok za podnošenje dokumenata je od 21. novembra do 07. decembra 2018. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.

 

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130,

81000 Podgorica

         

Prijavni formular možete preuzeti ovdje:prijavni formular - stipendije studentima.doc

Kontakt telefon: (020) 244 145