Manja slova Veća slova RSS

>

Konkurs za dodjelu stipendija za I polugodište školske 2018/19.učenicima/ama romske i egipćanske populacije

Datum objave: 21.11.2018 14:35 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 41 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), i u skladu sa mjerom broj 2.1.4. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2018. godinu, u cilju povećanja stepena upisa romske i egipćanske djece u srednje škole, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu stipendija za I polugodište školske 2018/19. godine

učenicima/učenicama romske i egipćanske

zajednice koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, će u skladu sa uslovima Konkursa dodijeliti stipendije učenicima/učenicama romske i egipćanske zajednice koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu u Crnoj Gori.

 

POTREBNA DOKUMENTA

Za učenike/učenice koji žele da se prijave na konkurs za stipendiranje potrebno je da sekretar/sekretarka u školi koju pohađaju dostavi sljedeća dokumenta na adresu navedenu na kraju teksta Konkursa:

 

-          Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva (www.mmp.gov.me/ministarstvo/konkursi);

-          ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu (za učenike/ce koji/e prvi put upisuju srednju školu ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom IX razredu osnovne škole);

-          potvrdu da je redovan/na učenik/ca (izdaje škola); i

-          potpisanu izjavu učenika-učenice ili roditelja-staratelja da je isti pripadnik romske ili egipćanske zajednice (u slobodnoj formi);

 

Stipendija se uplaćuje u jednom dijelu u ukupnom iznosu od 240,00€ (60,00€ mjesečno) za I polugodište školske 2018/19 godine, tj. za četiri mjeseca (septembar – decembar), koju isplaćuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju učenici/učenice koji/koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 

-          da nijesu korisnici/korisnice stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta Crne Gore;

-          da su u tekućoj školskoj godini upisani/upisane kao redovni/redovne učenici/učenice I (prvog) razreda srednje škole (gimnazija, stručne ili mješovite škole) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju bez obzira na opštu srednju ocjenu i da iz vladanja ima najmanje ocjenu dobro(3);

-          da su redovni učenici/učenice od II (od drugog) do IV (do četvrtog) razreda, da blagovremeno upišu sljedeći razred tj. da ne ponavljaju razred, kao i da nemaju nižu ocjenu iz vladanja od dobrog (3);

-          da u slučaju negativnih ocjena pohađaju redovne dopunske časove organizovane od strane škole;

-          da podnesu kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular u roku koji je predviđen.

 

Ostali uslovi koji se tiču privremene obustave isplate stipendija u slučaju neispunjavanja nekih od ugovorenih obaveza stipendista/stipendistkinja, dodatno će biti precizirani Ugovorom o stipendiranju.

 

ROK ZA PODNOŠENJE  DOKUMENATA

 

Rok za podnošenje dokumenata je od 21. novembra do 07. decembra 2018. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rang lista prihvaćenih aplikacija se pravi na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara.

 

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130,

81000 Podgorica

          

 

Prijavni formular možete preuzeti ovdje:prijavni formular - stipendije za srednjoskolce.doc

 

U jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika iz iste škole.

 

 

Kontakt telefon: (020) 244 145