Manja slova Veća slova RSS

>

Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti

Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti
Datum objave: 05.11.2018 12:02 | Autor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ispis Štampaj stranicu


Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki efekat na druga područja razvoja. Učešće žena u političkom odlučivanju na centralnom i lokalnom nivou, predstavlja izuzetno važan aspekt i preduslov za uspostavljanje rodne ravnopravnosti”, poručila je Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslova rodne ravnopravnosti.

Ona je istakla da je, u prethodne tri godine, urađeno mnogo toga u prilog tome da rodna ravnopravnost postane jedan od prioriteta cijelog društva i danas se o istoj sve češće govori. Budući da je osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Glavnim gradom organizovalo danas seminar „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti".

Zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić govorila je o patrijarhalnom društvu kao što je i naše, u kojem su žene često u lošijem položaju i razne vste predrasuda odnose se najčešće na žene što dovodi do diskriminacija i, nažalost, još uvijek prisutnog nasilja nad ženama. Prema njenim riječima, žene su napravile velike korake kako bi se približile ravnopravnosti sa muškarcima, te da je na tom putu učinjeno mnogo toga – žene su dobile pravo glasa, uključile se u ekonomsku, poslovnu sferu života, poitičku, u nauku, istakle se u javnom životu.

Na seminaru je bilo govora o razumijevanje važnosti uvođenja rodne ravnopravnosti u procese novinarskog izvještavanja i medije u najširem smislu, o rodnim ulogama, rodno osjetljivom jeziku u medijima, fenomenu rodno zasnovanog nasilja. Mediji mogu osvijetliti i razbiti stereotipe, ali i uticati na njihovo opstajanje, pa je razumijevanje rodnih elemenata i način na koji se oni prezentuju, od ključne važnosti za promjenu svijesti i prevazilaženje stereotipa i predrasuda. Zato je neophodno prepoznavanje trenutnog stanja u Crnoj Gori po pitanju rodne ravnopravnosti i ženskih prava, prepoznavanje mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, i uloge novinara i novinarki u tom procesu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava