Manja slova Veća slova RSS

>

Gjokaj: Vlada Crne Gore posvećeno radi na integraciji pripadnika/ca romske zajednice

Gjokaj: Vlada Crne Gore posvećeno radi na integraciji pripadnika/ca romske zajednice
Datum objave: 02.11.2018 13:22 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U okviru projekta Integracija Roma 2020 Saveta za regionalnu saradnju u saradnji sa Vladom Srbije i organizacijom CARE International Balkans u Beogradu je održana konferencija „Ekonomska (ne)zavisnost Romskih žena: izazovi i rani uzroci“ pod pokroviteljstvom Vlade Srbije.

Zadatak pomenute konferencije je zadatak svakog društva, a odnosi se na stvaranje jednakih  mogućnosti za sve, uključujući ekonomsku samostalnost za žene, posebno pripadnice romske populacije. Mihajlović je dodala da, iako statistika u Srbiji nije pohvalna, ključni koraci ka ovom cilju su preduzeti usvajanjem ključnih dokumenata, a posebno sprovođenjem IPA projekata.

O temi ekonomskog položaja Romkinja u regionu, kao i o njihovoj situaciji u Crnoj Gori govorio je i Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. On je naveo da Crna Gora ima dobar institucionalni, zakonodavni, okvir, i da Vlada Crne Gore posvećeno radi na integraciji pripadnika/ca RE zajednica, pa su rezultati evidentni.

Da bi smo preduprijedili problem višestruke diskriminacije Romkinja, moramo poseban akcenat staviti na obrazovanje, istakao je Gjokaj. On je izložio da Vlada Crne Gore obezbjeđuje stipendije za sve srednjoškolce/ke i studente/kinje ove manjinske zajednice. Stoga, danas sa ponosom možemo reći, da svaka osoba u Crnoj Gori koja potiče iz romske ili egipćanske populacije, a koja je imala priliku da završi bilo koji fakultet, odnosno visoko obrazovanje, odmah je nakon završetka fakulteta mogla da nađe i svoje zaposlenje, te u Crnoj Gori za sada ne postoji ni jedna osoba iz RE zajednice sa visokim obrazovanjem, a da nije zaposlena. To je dobar postrek, dobra motivacija za svu romsku i egipćansku populaciju, za sve učenike/ce, studente/kinje koji/e su u obrazovnom procesu, kako ne bi odustajali/e od istog”.

Tokom dva dana više od 130 vladinih službenika/ca, predstavnika/ca organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija iz regiona proširenja razmijenili su iskustva o uzrocima i posledicama ekonomske (ne)zavisnosti romskih žena, mjerama za poboljšanje položaja Romkinja po pitanju zapošljavanja u cijelom regionu, diskutujući o pitanjima romskih zdravstvenih medijatora, uzrocima ekonomske zavisnosti, počev od ranog djetinjstva i mladosti, kao što su prepreke u obrazovanju, rani brakovi i trudnoće, nedostatak profesionalne orijentacije, dečiji rad i prosjačenje, te rana socijalizacija djevojčica Romkinja, kao i o višestrukoj diskriminaciji na osnovu pola i etničkog porijekla, kao i o budućim koracima u cilju kreiranja djelotvornijih politika zapošljavanja Romkinja u privatnom i javnom sektoru.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava