Manja slova Veća slova RSS

>

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020. Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Datum objave: 29.10.2018 11:08 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

 

  

Listu kandidata/kinja

 koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu novog

Programa sprovođenja za 2019-2020

Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

 

 

Za kandidate/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 08. oktobra 2018. godine, predloženi/e su sljedeći/e kandidati/kinje:

 

a)     Biljana Zeković, predložena od strane:

1)     NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” - Podgorica;

2)     NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja”- Bijelo Polje;

3)     NVO „Otvoreni centar „Bona Fide”” – Pljevlja;

4)     NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” – Ulcinj;

5)     NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva”.

 

b)     Mitar Radonjić, predložen od strane NVO „Institut za Socijalnu i Obrazovnu politiku” – Nikšić.

 

 

Svi navedeni predlozi za kandidate dostavljeni su blagovremeno.

Predlog NVO „Institut za Socijalnu i Obrazovnu politiku” – Nikšić je razmotren i imajući u vidu dostavljenu dokumentaciju, konstatovano je da predlog nije uredan i potpun, odnosno da nije u skladu sa kriterijumima iz Javnog poziva i Uredbe. U dostavljenoj dokumentaciji  navendene NVO nijesu na relevantan način potkrijepljeni navodi o realizovanom projektu i o iskustvu kandidata u vezi sa pitanjima koje normativno uređuje radno tijelo. Osim toga, ni djelatnosti i ciljevi utvrđeni Statutom ove NVO nijesu u direktnoj vezi s pitanjima koje normativno uređuje radno tijelo.

 

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, najkasnije 30. oktobra 2018. godine, donijeti odluku o izboru kandidata/kinje.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava