Manja slova Veća slova RSS

>

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima
Datum objave: 18.07.2018 13:32 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Okrugli sto ”Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ koji je održan juče u Nikšiću, u organizaciji NVO Ženske alijanse za razvoj i Centra za žene sa invaliditetom, uz podršku ambasade Australije, okupio je zainteresovane relevantne nacionalne i lokalne aktere koji rade na poboljšanju položaja žena i ostvarivanju ciljeva postizanja rodne ravnopravnosti.

Cilj organizacije događaja bio je da se ukaže na pitanje dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom, na rodnoj osnovi i na osnovi invaliditeta, izazove sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u svakodnevnom životu, a koji nijesu poznati široj društvenoj zajednici,  te da se podstakne dijalog i saradnja izmedju ključnih aktera i nosilaca promjena.

Nakon panel diskusije došlo se do preporuka da je neophodno raditi na punoj primjeni postojećeg normativnog okvira, uspostaviti rodno diferencirane baze podataka, da je potrebno dalje razvijati međusektorsku saradnju, osigurati pristupačnost zdravstvene zaštite, kao i da je servise podrške za izlaz iz nasilja neophodno učiniti dostupnim i ženama sa invaliditetom. Učesnici okruglog stola složili su se da je nephodno uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima, kao i da je potrebno više raditi na podizanju svijesti o dvostrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom koja je prisutna posebno pri zapošljavanju,  u političkom angažovanju, u porodici i društvu.  

Događaju su prisustvovali predstavnici ženskih organizacija, udruženja lica sa invaliditetom, lokalne samouprave, Sekretarijata za sport mlade i socijalno stranje opštine Nikšić, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva sporta, Zaštitnika ljudskih prava,  Zavoda za zaposljavanje, Centra za socijalni rad i dr.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava