Manja slova Veća slova RSS

>

ROMACTED - program za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

ROMACTED - program za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou
Datum objave: 17.07.2018 15:38 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na konferenciji ROMACTED programa za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou, koji je zajednički program Evropske Unije i Savjeta Evrope, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava govorio je direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjisnki naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj.

Uvodna izlaganja su imali i Herman Spitz, šef za saradnju, Delegacija EU u Crnoj Gori i Marcos Andrade, menadžer ROMACTED programa Savjeta Evrope, tim za Rome i Putnike. Gjokaj je poručio da je Crna Gora kao građanska, multietnička, multireligijska i multikulturalna država posebnu pažnju posvećuje integraciji manjina naroda u društvo, uz očuvanje njihovih posebnosti. Stoga danas ovdje okupljeni na ovom značajnom skupu još jednom u nizu potvrđujemo činjenicu da je Crna Gora itekako zainteresovana za dobrobit svih svojih građana, a posebno Roma i Egipćana.

On je kazao da se odnos prema ovoj populaciji svakim danom mijenja u pozitivnom smislu. „Rezultati ukazuju da se na pitanjima od značaja i potrebama Roma i Egipćana u Crnoj Gori kontinuirano radi, na njihovom punom uključivanju u životne tokove sa svim pravima i obavezama koje to podrazumijevaju, istakao je Gjokaj.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će u punom kapacitetu podržati ROMACTED program “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja zajednice na lokalnom nivou” i očekujemo da će se njegovom realizacijom doći do opipljivih pomaka na terenu i promjena koje će osjetiti stanovništvo u svim ovim lokalnim samoupravama.

Zadatak lokalnih uprava u kojima gravitira romska i egipćanska zajednica, a koje su uključene u ovaj program je da pokažu ostalim opštinama, da Romima  i Egipćanima  treba stvoriti jednake polazne osnove kao i drugima. To podrazumijeva jednake šanse u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zapošljavanju, kulturnim i drugim pravima, ali i jednake obaveze kao i kod ostalih građana“ kazao je Gjokaj. On je iznio uvjherenje da će akteri uključeni u realizaciju ovog Programa uspjeti da izgrade  kapacitete lokalnih vlasti  koji će u narednom periodu dovesti do efikasnijeg učešća građana Romske i Egipćanske populacije u lokalnim planovima i projektima.

U okviru konferencije potpisan je i Memorandum o razumjevanju sa opštinama: Bar, Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorice, Herceg Novi, Tivat, Ulcinj.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava