Manja slova Veća slova RSS

>

Predložena inicijativa da se opština Ulcinj pridruži Mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana

Predložena inicijativa da se opština Ulcinj pridruži Mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana
Datum objave: 21.06.2018 08:44 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na marginama sastanka Regionalnog koordinacionog odbora mehanizama za rodnu ravnopravnost- Balkanske regije, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka susreo se i razgovarao sa predstavnicama ovog tijela, Višnjom Ljubičić pravobraniteljicom za ravnopravnost polova Republike Hrvatske i Samrom Hadžiabdić- Filipović direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Sastanak je održan u Ulcinju, a istom su prisustvovali i predsjednik i potpredsjednica opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i Hatidže Gjoni.

Regionalni koordinacioni odbor mehanizama za rodnu ravnopravnost-Balkanske regije djeluje od 2005. godine kada je potpisana Sarajevska deklaracija o saradnji na unaprijeđenju mehanizama za rodnu ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana. 2014. godine potpisana je izjava o pristupanju kojom su definisane prioritetne oblasti kojima će se baviti rodni mehanizmi u cilju unaprijeđenja politika u zemljama Zapadnog Balkana.

Ministar Zenka istakao je da je nacionalni Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u skladu sa prioritetnim oblastima definisanim pomenutim dokumentima. On je rekao da je u tom kontekstu, Crna Gora prepoznala važnost ove politike i da konstantno radi na sprovođenju UN Rezoluzicije 1325, te svih međunarodnih i domaćih dokumenata koji tretiraju ljudska prava žena.

Sastanak je upriličen povodom inicijative pomenutog Regionalnog koordinacionog odbora za pružanje stručne podrške implementaciji  UN Rezolucije 1325 „Žene, mir, bezbjednost“, budući da je ovaj Odbor prepoznao opštinu Ulcinj, zbog njene multikulturalnosti i multinacionalnosti, kao primjer dobre prakse za izradu Lokalnog akcionog plana za primjenu ove Rezolucije. Takođe, predloženo je potpisivanje Sporazuma o pridruživanju Evropskoj povelji o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou, čime bi se opština Ulcinj pridužila mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana.

Na sastanku je dogovoreno da će Regionalni koordinacioni odbor - Balkanska regija, kroz svoj istraživački rad, pružiti svu potrebnu stručnu podršku i predstaviti dobra iskustva i pozitivne prakse u cilju uključivanja najjužnije crnogorske opštine u pomenutu Mrežu gradova.

Opština Ulcinj je potpisnica Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti od 2008. godine, sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Misijom OSCE u Crnoj Gori. Opština konstantno unaprijeđeuje svoje mehanizme u predmetnoj oblasti. Osnovan je Odbor za rodnu ravnopravnost u lokalnom Parlamentu, a broj odbornica se povećao na blizu 22%, što je značajan pomak u odnosu na prethodnih 7%.

Ministarstvo za ljudska i manjinska