Manja slova Veća slova RSS

>

Biljana Pejović: Neophodno je uvesti rodno osjetljive politike u budžetski proces

Datum objave: 25.05.2018 14:56 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Dvodnevna regionalna konferencija “Rodno odgovorno budžetiranje”,u organizaciji UN Women-a, i Vlade bivše Republike Makedonije, održana je u Skoplju od 22 do 23 maja. Konferencija je  okupila 150 učesnika/ica, među kojima su bili visoki zvaničnici/e Vlade, poslanice, predstavnici/e civilnog društva i nezavisni/e eksperti /kinje koji/e su diskutovali/e o najboljim praksama i putu ka implementaciji rodno odgovornog budžetiranja.

 

Biljana Pejović, ispred Ministarstva za ljudska i manjiska prava na konferenciji u okviru panela koji je se odnosio na razmjenu iskustava i politiku orodnjavanja kroz djelovanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, predstavila je praksu u Crnoj Gori, istikavši da je državni budžet najvažniji instrument Vlade i najvažniji dokument koji može doprinijeti transformaciji društva.

 

“Od proglašenja njene nezavisnosti 2006. godine, Crna Gora je ostvarila značajan napredak u oblasti razvoja i ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Kao što znamo, rodno budžetiranje je uvođenje rodno osjetljivih politika u budžetski proces. To je rodno zasnovana procjena budžeta, koja uključuje rodnu perspektivu na svim nivoima budžetskog procesa i restruktuira prihode i rashode u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti”, naglasila je načelnica Pejović.

Međutim, ona je istakla da se  Crna Gora  još uvijek suočava sa ovim izazovom, odnosno  crnogorski budžet na državnom nivou još uvijek ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri rodni pristup. Kao primjer dobre prakse , infomisala je da su lokalne samopuprave po prvi put ove godine prepoznale posebnu važnost ženskog preduzetništva i izdvojile  budžete za isto.  “U planu je da se do 2021, kroz programske budžete, radi  na uvođenju rodnih indikatora koji će biti pokazatelji koliko je budžet usmjeren na ostvarivanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca u CG”, najavila je Pejovićeva.

Konferencija je okupila predavače iz jugoistočne Evrope i Republike Moldavije o uključivanju rodnih pitanja u reformu upravljanja javnim finansijama, iskustvima u implementaciji rodno odgovornog budžetiranja u različitim ministarstvima finansija i uključivanju rodne perspektive u sektorske politike i uticaja na život žena. Ova konferencija je dio regionalnog projekta UN Vomen "Promovisanje rodno odgovornih politika u jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji". Na marginama konferencije, načelnica Pejović se susrela sa Ermirom Lubani, regionalnim menadžerom za rodno buđetiranje UN Women, sa kojom je dogovorila inicijativu za uključivanje Crne Gore u navedeni projekat, koji bi podrazumijevao  podršku jačanju  mehanizama za uvođenje  rodnog budžetiranja u crnogorski finansijski sistem.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava