Manja slova Veća slova RSS

>

Mehmed Zenka: Sve institucije sistema da doprinesu punoj integraciji romske i egipćanske populacije

Mehmed Zenka: Sve institucije sistema da doprinesu punoj integraciji romske i egipćanske populacije
Datum objave: 19.04.2018 10:37 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Pohvalivši učinak u prethodnom periodu, ministar Mehmed Zenka izjavio je da će se intenzivirati aktivnosti koje garantuju punu integraciju romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo. On je u razgovoru sa predstavnicima Akcionog tima Regionalnog savjeta za saradnju, Orhanom Useinom i Aleksandrom Bojadžievom, razmatrao izazove koji nas dalje očekuju u ovoj oblasti, te nove pristupe koji mogu dati bolje rezultate.

Ministar je inicirajući novi pristup predložio uključivanje socijalnih radnika koji bi bili u direktnoj komunikaciji sa romskim i egipćanskim porodicama na dnevnoj osnovi.Oni bi bili u mogućnosti da, u svakodnevnom kontaktu sa porodicama, uoče rizike i direktno upućuju na rješavanje određenih pitanja koja su u vezi sa punim  uključivanjem romske i egipćanske populacije u naše društvo, rekao je Zenka.

Predstavnici Akcionog tima su kazali da je potrebna politička podrška za uspješnu integracija ove zajednice, kao i da se sve institucije sistema treba da daju svoj doprinos kako bi se socijalna inkluzija ovih zajednica postigla.

Šef tima Orhan Usein je naglasio da će projekat Inicijativa integracija Roma 2020, imati u fokusu budžet akcionih planova koji su razvijeni u okviru strateških dokumenata za ovu oblast, te da svaki resor koji se bavi pitanjem inkluzije romske i egipćanske populacije, treba da predvidii sredstva u svom budžetu za realiuzaciju planiranih mjera.

Na sastanku je između ostalog razmatran napredak integracije Roma i predloženo je da akcioni planovi budu na 2 ili više godina umjesto na godinu kao što je do sada bila praksa, što bi dodatno osiguralo sveobuhvatan monitoring i izvještavanje o politikacu integracije Roma.

Predstavnici Akcionog tima ispratili su i sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020., koji je održan juče u Podgorici.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava