Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo:Zabrinjava činjenica o sve češćoj pojavi raznih oblika nasilja

Ministarstvo:Zabrinjava činjenica o sve češćoj pojavi raznih oblika nasilja
Datum objave: 24.03.2018 13:49 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Povodom slučajeva raznih oblika nasilja koji se dešavaju u Crnoj Gori poslednjih dana, posebno onih koji se odnose na maloljetna lica, te onih koji za posljedicu imaju smrtni slučaj, do onih koji se odnose na ugrožavanje ličnog i profesionalnog integriteta, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava apeluje na cijelu opštu i stručnu javnost  o potrebi zajedničkog djelovanja u cilju prevencije i zaštite od nasilja.

Dodatno zabrinjava činjenica da su najčešće žrtve nasilja djevojčice i žene što nam ukazuje na sve veću potrebu  podizanja svijesti o važnosti sprječavanja rodno-zasnovanog nasilja.

Podsjećamo da je Crna Gora potpisnica međunarodnog dokumenta Istanbulske konvencije koja propisuje obavezu države da preduzima sve neophodne mjere u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Država je donijela zakone, strateška dokumenta i uspostavila institucionalne mehanizme za djelovanje, te je neophodno da se isti i adekvatno sprovedu u praksi.

Iako statistika govori da je broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva u porastu, sa druge strane rezultati istraživanja pokazuju da u Crnoj Gori još uvijek prisutna svijest da je nasilje u porodici privatna stvar, a ne društveni problem, te  da, kao takav, ostaje van institucija sistema.

S tim u vezi, još jednom pozivamo na pravovremeno postupanje u cilju smanjenja ove negativne društvene pojave i na nadležnost institucija da na nasilje daju adekvatan odgovor shodno zakonskim mehanizmima.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava