Manja slova Veća slova RSS

>

Ženeva: Predstavljen napredak Crne Gore u razvoju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda

Ženeva: Predstavljen napredak Crne Gore u razvoju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda
Datum objave: 22.01.2018 14:37 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću

Video: Potpredsjednik Pažin u Ženevi na predstavljanju Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u CG - kadrovi

Fotografije: Potpredsjednik Pažin u Ženevi na predstavljanju Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u CG (79.1 MB) 

Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori predstavljen je, danas u Ženevi, pred Savjetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u državama članicama UN-a.

Predstavljajući Izvještaj, šef crnogorske delegacije, potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, istakao je da su sveobuhvatne nacionalne reforme, kojima je ostvaren visok stepen zaštite i afirmacije ljudskih prava i sloboda, bile najbolja preporuka Crnoj Gori za ostvarenje ključnih vanjskopolitičkih ciljeva, pristupanja NATO-u i napretka na putu ka punopravnom članstvu u EU. U proteklom četvorogodišnjem periodu, saopštio je potpredsjednik Pažin, ostvaren je vidan napredak u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije, uvedena su nova zakonska rješenja koja efikasnije štite od diskriminacije, omogućavaju dalje osnaživanje žena i djevojčica, unaprjeđuju borbu protiv trgovine ljudima i uspješnije štite prava osoba sa invaliditetom.

Ukazao je i na oblasti u kojima je potrebno raditi još više, poput borbe protiv nasilja u porodici, odnosno nasilja nad ženama i djecom, naglašavajući da država i pravosudni organi u ovoj oblasti moraju pružiti snažniju i efikasniju zaštitu žrtvama nasilja i odlučnije i rigoroznije djelovati protiv nasilnika. Potpredsjednik je naveo da, uprkos produktivnoj saradnji državnih institucija i NVO na unapređenju položaja lica s invaliditetom, praksa pokazuje da su ove osobe još uvijek izložene društvenoj marginalizaciji, što jasno ukazuje na potrebu za daljim osnaživanjem kako samih lica s invaliditetom, tako i kapaciteta institucija i njihovih resursa.

Potpredsjednik Pažin je izrazio zahvalnost članicama UN-a koje su učestvovale u diskusiji, kao i svim organizacijama civilnog društva koje su dale prilog i podstakle interes članstva za stanje u Crnoj Gori. Posebno se zahvalio na doprinosu instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

Govoreći o integrisanosti RE populacije u obrazovni sistem Crne Gore, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić saopštio je da je naglasak u ovoj oblasti stavljen na predškolsko obrazovanje, unapređivanje nastavničkih kompentencija, saradnju unutar nastavnog procesa, jačanje interkulturalne dimenzije i prevenciju ranog napuštanja školovanja. Ministar je, između ostalog, predstavio i rezultate reformi koje se sprovode u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštite prava osoba sa invaliditetom i poštovanja osnovnih radnih prava.

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević Marović predstavila je ključne rezultate u oblasti razvoja institucionalnih kapaciteta i mehanizama za prevenciju torture, borbu protiv homofobije i postizanje rodne ravnopravnosti.

Nakon interaktivnog dijaloga u toku prezentacije Izvještaja, u diskusiji su učestvovale 73 države i Crna Gora je dobila oko 180 preporuka država članica UN-a za dalju afirmaciju ljudskih prava i sloboda, što je na nivou prosječnog broja preporuka koje države članice UN-a dobijaju u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću