Manja slova Veća slova RSS

>

Prezentacija upisa IX generacije na Policijsku akademiju

Prezentacija upisa IX generacije na Policijsku akademiju
Datum objave: 27.04.2015 15:21 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Prva interesovanja zaštite brojčano manjinskih zajednica datiraju još iz VI vijeka. Pitanje položaja manjina, njihove zaštite aktuelizuje se krajem IX a naročito početkom XX vijeka. Danas više ne postoje etnički ili nacionalno čiste države jer u svije tu postoji skoro dvadeset puta više etničkih grupa nego država koje su međunarodno priznate. Svako demokratsko društvo posvećuje puno pažnje poštovanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno vodi računa o položaju manjinskih naroda. 

Danas je u saradnji JU VSŠ Policijske akademije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori promovisana priča o upisnoj politici na Akademiji. Prezentacija je održana u srednjoj mješovitoj školi "Bratstvo i jedinstvo" u Ulcinju.

Unapređenje zaštita, a najprije poštovanje osnovnih ljudskih prava je test koji je svako od nas dužan da položi sa najvišom ocjenom. Polazeći od sebe, nužno je da poštujemo prava svih drugih ljudi kao što poštujemo svoja. Crna Gora obezbjeđuje zaštitu prava i sloboda svih građana/ki. U tom kontekstu posmatrajući pripadnike/ce manjinskih naroda kao integralni dio društva osmišljen je plan prezentacije mogućnosti koje nudi Policijska akademija posebno za opštine u kojima manjinski narodi predstavljaju većinu stanovništva. Zbog činjenice da smo svi ponekada manjina, a ponekada većina, veoma je važno pružiti priliku pripadnicima/cama manjinskih naroda da razmotre svoje mogućnosti upisa i pruže doprinos u svojim sredinama u smislu daljeg unapređenja svoje zajednice.

Policijska akademija svojim polaznicima/cama nudi besplatno školovanje, boravak u internatu, savremeni vid nastave u moderno opremljenim kabinetima, primjenu teorijskih znanja u praktičnoj nastavi, posjete policijskim obrazovnim institucijama iz regiona i svijeta. 

Ipak, najvažniji razlog potencijalnog upisa pripadnika/ca upravo je u tome da oni sebe prepoznaju kao sponu između svoje zajednice i državnog sistema. Da bi svaka integracija bila potpuna neophodna je saradnja svih zainteresovanih strana. Manjinski narodi u Crnoj Gori imaju veoma dobro postavljen zakonodavni i institucionalni okvir zaštite svojih prava. U kontekstu unapređenja te integracije Policijska akademija i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava su ovog mjeseca potpisali memorandum o zajedničkoj saradnji. Jedna od osnovnih odredbi ovog memoranduma je puna podrška pripadnicima/ama manjinskih naroda u upoznavanju sa uslovima prijema na Policijsku akademiju. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava/ Policijska akademija