Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV za kandidaturu u procesu izbora za člana/icu u ime Crne Gore u Komitetu eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike

Datum objave: 03.10.2014 17:03 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


 

Pozivamo sve zainteresovane pojedince/ke da se kandiduju za člana/icu, u ime Crne Gore, Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

 Kandidat/kinja mora da ispunjava sljedeće uslove:

  1. Da je crnogorski/a državljanin/ka;
  2. Da ima najmanje Visoku stručnu spremu u oblasti društvenih nauka;
  3. Da posjeduje iskustvo u oblasti ljudskih  i manjinskih prava, izradi stručnih studija, analiza,  da bude prepoznat/a kroz predavački ili drugi edukativni angažman u svim oblicima obrazovanja o ljudskim pravima;
  4. Da nije član/ica upravljačkih organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), kao ni odbornik/ca, poslanik/ca, funkcioner/ka u državnim organima Crne Gore i organima lokalne samouprave;
  5. Da na nivou C2 poznaje najmanje engleski jezik, kao jezik u službenoj upotrebi u Komitetu eksperata Evropske povelje za regionalne i manjinska jezike.

 Uz prijavu, kandidat/kinja dostavlja sljedeću dokumentaciju:

-          Dokaz o državljanstvu;

-          Dokaz o traženoj stručnoj spremi;

-          Dokaz o poznavanju traženog jezika;

-          Izjavu iz tačke 4 uslova iz ovog poziva;

-          Kratku biografiju – CV;

-          Preporuke institucija, istaknutih pojedinaca i nevladinih organizacija;

Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 46, 81000 Podgorica ili putem e-mail:

kabinet@mmp.gov.me 

Rok za prijavljivanje je 18. oktobra 2014. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.