Manja slova Veća slova RSSVijesti

15.10.2018.

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, sprovodi projekat: „Jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou”. Kroz saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Misije OEBS-a i opština u Crnoj Gori, unaprijeđene su dobre prakse u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou što predstavlja podsticaj za dalje unaprijeđenje normativnih i instuitucionalnih mehanizama, podizanje nivoa znanja i dobre prakse, sa ciljem ostvarivanja potpune ravnopravnosti na svim nivoima.

12.10.2018.

Pejović:Prioritetni cilj Vlade Crne Gore afirmacija vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravnim standardima

Pejović:Prioritetni cilj Vlade Crne Gore  afirmacija vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravnim standardima

Ko su branioci ljudskih prava, u kakvom kontekstu žive i rade, sa kojim se izazovima suočavaju bile su ključne teme panel diskusije na Pravnom fakultetu posvećene 20. godišnjici usvajanja Deklaracije o braniocima ljudskih prava, kojom se potvrđuje značaj i legitimitet rada u oblasti ljudskih prava i potvrđuje da je svako branilac ljudskih prava svojim djelovanjem, bez obzira na pol, godine, etničku pripadnost ili društveni status.

12.10.2018.

Završen projekat IPA 2015

Završen projekat IPA 2015

Vlada Crne Gore je posvećena zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kazao je direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leon Gjokaj na završnoj konferenciji povodom završetka projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja i ostalih ranjivih grupa”.

11.10.2018.

Održan sastanak sa predstavnicama nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation“

Održan sastanak sa predstavnicama nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation“

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti sastala se sa Mariom Velasqez Fredrikson, projektnom menadžerkom nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation„ i njenim saradnicama na projektu "Sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje - jačanje agenata promjena".

10.10.2018.

Edukacija relevantnih aktera na temu „Politička participacija Roma“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sjutra, 11. oktobra, u Nikšiću, organizuje edukaciju na temu „Politička participacija Roma“ sa naglaskom na žene koja će se održati, u hotelu Onogošt, sa početkom u 10h.

09.10.2018.

Akcija preventivnih pregleda u cilju očuvanja zdravlja

Akcija preventivnih pregleda u cilju očuvanja zdravlja

U Domu zdravlja na Starom aerodromu danas su obavljeni pregledi za 25 žena iz romske i egipćanske populacije sa teritorije Glavnog grada, kojima je izvršena provjera nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, izvršen pregled od strane ljekara opšte prakse i urađeno snimanje pluća i ginekološki pregled.

08.10.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

08.10.2018.

Najava:Preventivni pregledi za pripadnice romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Domom zdravlja – Podgorica, i Domom zdravlja Nikšić, organizuje preventivne zdravstvene preglede za pripadnice romske i egipćanske populacije naredna dva dana u Podgorici.

05.10.2018.

Na ministarskom sastanku u Skoplju pohvaljen vidni napredak Crne Gore od strane kolega iz regiona

Na ministarskom sastanku u Skoplju pohvaljen vidni napredak Crne Gore od strane kolega iz regiona

Promovisanje prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu bilo je tema Prve regionalne konferencije o LGBTI pravima koja je završena danas u Skoplju. Regionalna konferencija imala je za cilj podsticanje dijaloga i razmjene iskustva između vlada Zapadnog Balkana o pravima LGBTI zajednice.Događaj je bio povod i za dodatno jačanje dijaloga sa drugim zainteresovanim stranama o unapređenju prava ove zajednice, uključujući civilno društvo nevladine organizacije, međunarodne organizacije, akademske zajednice i medije.

04.10.2018.

Crna Gora domaćin održavanja 75. zasijedanja Skupštine Evropske studentske unije

Crna Gora domaćin održavanja 75. zasijedanja Skupštine Evropske studentske unije

Povodom predstojećeg održavanja 75. zasijedanja Skupštine Evropske studentske unije u Crnoj Gori, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, primio je predstavnike Studentskog parlamenta Crne Gore povodom odabira Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za domaćina ovog važnog događaja. Ministar je naglasio da je ovo najbitniji događaj iz oblasti zaštite i afirmacije studentskih prava u Evropi, što je od velikog značaja za crnogorsko društvo, te da je Vlada u potpunosti posvećena politikama koje za cilj imaju poboljšanje perspektive mladih.