Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.07.2018.

ROMACTED - program za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

ROMACTED - program za dobro upravljanje i osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou Zadatak lokalnih uprava u kojima gravitira romska i egipćanska zajednica, a koje su uključene u ovaj program je da pokažu ostalim opštinama, da Romima i Egipćanima treba stvoriti jednake polazne osnove kao i drugima. To podrazumijeva jednake šanse u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zapošljavanju, kulturnim i drugim pravima, ali i jednake obaveze kao i kod ostalih građana“ kazao je Gjokaj. On je iznio uvjherenje da će akteri uključeni u realizaciju ovog Programa uspjeti da izgrade kapacitete lokalnih vlasti koji će u narednom periodu dovesti do efikasnijeg učešća građana Romske i Egipćanske populacije u lokalnim planovima i projektima.

17.07.2018.

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava manjinskih naroda

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava manjinskih naroda

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

17.07.2018.

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava Roma i Egipćana

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava Roma i Egipćana

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

17.07.2018.

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti rodna ravnopravnost

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti rodna ravnopravnost

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinih organizacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

17.07.2018.

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

17.07.2018.

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Javni poziv- Sektorska analiza u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinih organizacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava raspisuje

11.07.2018.

Ministri Zenka i Bogdanović položili vijenac na Spomen obilježju u znak sjećanja na civilne žrtve ratova vođenih

Ministri Zenka i Bogdanović položili vijenac na Spomen obilježju u znak sjećanja na civilne žrtve ratova vođenih

11. jul, Dan sjećanja na civilne žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ u periodu 1991-2001. obilježen je danas, u spomen parku “Pobrežje”, u organizaciji Foruma Bošnjaka Crne Gore, kao izvornog inspiratora ustanovljivanja istog. U znak sjećanja na pale žrtve i u ime Vlade Crne Gore ministri Mehmed Zenka i Aleksandar Bogdanović položili su vjenac na spomen obilježje.

11.07.2018.

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou konstatovano je na sastanku Mreže koordinatora/ki sa lokalnog nivoa predstavljene su sprovedene aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i one čije je sprovođenje u toku.

10.07.2018.

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor në vitin akademik 2018/2019

Studentët shqiptarë nga Mali i Zi, për vitin akademik 2018/2019 do të kenë kvota të siguruara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë së Republikës së Kosovës dhe Universiteti i Prishtinës.

29.06.2018.

Ispravka Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po javnom konkursu broj 01-006-1/18

U nastavku možete preuzeti Ispravku Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po javnom konkursu broj 01-006-1/18...