Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nvo koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava u oblasti zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i Spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje: Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija u 2019 . godini u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge.

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.02.2019.

Lista predstavnika/ica koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini za oblast – Rodna ravnopravnost

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

15.02.2019.

"NE diskriminaciji-DA različitostima"

Ministarstvo za ljudska i manjinska institucija koja ima najvažniju ulogu u borbi protiv homofobije i diskriminacije marginalizovanih grupa u društvu pokazalo je istraživanje u okviru projekta "NE diskriminaciji-DA različitostima" koje je sprovela nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Na osnovu član 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast LGBTI

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

26.12.2018.

Poklon slagalice u okviru kampanje "Svi zajedno za jednakost"

Poklon slagalice u okviru kampanje "Svi zajedno za jednakost"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine u cilju zaštite, promocije i unaprijeđenja prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju objavljuje i distribuira u lako razumljivom formatu međunarodna dokumenta o ljudskim pravima koja bi bila od koristi djeci sa intelektualnim invaliditetom.

18.12.2018.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Shodno Programu rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, ustanovljena je obaveza izrade Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023.

07.12.2018.

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

"Don Žuan" izveden u znaku podrške ostvarivanju ljudskih prava pod jednakim uslovima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Crnogorsko narodno pozorište u saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava i unaprijeđenjem položaja lica sa invaliditetom, te zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, uvažavajući princip ljudskih prava, organizovali su sinoć praćenje predstave “Don Žuan”, na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.