Manja slova Veća slova RSS

>

Zenka: Sprovođenjem ROMACTED programa kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice

Zenka: Sprovođenjem ROMACTED programa kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice
Datum objave: 27.03.2019 18:23 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Daljim jačanjem održive politike socijalne integracije Roma i Egipćana kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice, saglasni su ministar Mehmed Zenka i šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angela Longo.

Na redovnom konsultativnom sastanku povodom sprovođenja programa ROMACTED - “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Romske zajednice na lokalnom nivou”, ministar Zenka razgovarao je sa gospođom Longo i njenim timom o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i izazovima na kojima treba aktivnije raditi.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pružiće aktivnu podršku u sprovođenju programa na lokalnom nivou u okviru svojih nadležnosti, u duhu Memoranduma o razumijevanju u okviru programa ROMACTED, rekao je Zenka i ponovio spremnost Ministarstva da informiše o identifikovanim potrebama politike za socijalno uključivanje Roma i Egipćana na lokalnom i  nacionalnom nivou.

Šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angela Longo je navela da su kompletirani facilitatori u osam opština koji će raditi na uspostavljanju “lokalnih akcionih grupa” Roma i Egipćana, čiji je cilj definisanje specifičnih problema sa kojima se ova zajednica suočava te uspostavljanje strukturisane saradnje sa lokalnim samoupravama i nacionalnim institucijama radi rješavanja prepoznatih izazova.

Takođe, kako je Longo informisala, angažovana je i grupa eksperata koja će tokom trajanja programa uraditi osnovne analize i istraživanje kao i pružiti ekspertsku podršku opštinama za formulisanje, reviziju i sprovođenje akcionih planova.

Namjera je da se postavi jasna okosnica djelovanja svih relevantnih faktora koji doprinose procesima integracije, te konkretno uspostave i unaprijede servisi i usluge dostupni ovoj ranjivoj grupi stanovništva u Crnoj Gori.

ROMACTED je zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope implementiran od strane Tima Savjeta Evrope za Rome i Putnike i Kancelarije Generalnog direktorata Savjeta Evrope za programe u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Turskoj i na Kosovu. Pokrenut je u cilju jačanja političke volje i podrške lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i efikasnog učešća Roma u lokalnim planovima i projektima u julu prošle godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava