Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

05.09.2014.

Komitet eksperata za regionalne i manjinske jezike Savjeta Evrope u radnoj posjeti Crnoj Gori

Komitet eksperata za regionalne i manjinske jezike  Savjeta Evrope u radnoj posjeti Crnoj Gori Ekspertski tim u sastavu Aleksandra Ošmjanska Padžet, izvjestiteljka iz Poljske, Džon Ladlam, član Komiteta iz Danske, Igor Lakić,član Komiteta iz Crne Gore, Jerg Hern, pravnik u Komitetu i Tornsten Aflerbah i šef Sekretarijata Evropske povelje za reginalne i manjinske jezike, Odjeljenje za antidiskriminaciju i socijalnu koheziju, Direktorata za ljudsko dostojanstvo i jednakost boravio je u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori.

05.09.2014.

Završena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Završena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

22. jula, 2014. godine objavljen je Javni poziv crnogorskoj javnosti da se uključi u Javnu raspravu povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama koja se danas 05.09.2014. godine, zvanično završava.

02.09.2014.

Izmjene i dopune Zakona o manjinskim pravima i slobodama na Javnoj raspravi

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku I načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CrneGore”, broj 12/12) organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama I dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i poziva sve da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenamaidopunamaZakona o manjinskimpravimaislobodamai svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesete kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.

18.08.2014.

Poziv za izražavanje zainteresovanosti

U cilju unapređenja ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi, zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“osmišljen je s namjerom da poboljša pristup pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

26.07.2014.

Ljetnja škola na Ivanovim Koritima

Ljetnja škola na Ivanovim Koritima

Ministar dr Suad Numanović je juče, 25.jula, posjetio djecu iseljenika iz dijaspore koja borave na Ivanovim koritima u okviru ljetnje škole za učenje crnogorskog jezika i kulture. Ovogodišnja nastava organizovana je za djecu iz deset zemalja i traje deset dana odnosno u periodu od 20. jula do 30. jula ove godine.

23.07.2014.

Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Memorandum o saradnji koji za cilj ima unapređenje položaja pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih grupa, danas je potpisan u prostorijama Uprave za kadrove. Memorandum se odnosi na srazmjernu zastupljenost manjinskih naroda u javnim službama, organima državne vlasti i organima lokalne samouprave.

22.07.2014.

Najava- Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove i Nacionalni savjeti sjutra u 11 časova u prostorijama Uprave za kadrove( ul. Jovana Tomaševiće 2), potpisuju Memorandum o saradnji.Cilj ovog sporazuma je stvaranje uslova za dalje unapređivanje položaja pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

18.07.2014.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Saradnja definisana ovim dokumentom počiva na odredbama Ustava Crne Gore, nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima kojima se regulišu pitanja manjinskih prava i sloboda, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, rada, zlostavljanja na radnom mjestu i zabrane diskriminacije lica sa invaliditetom...

04.07.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Danas je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava potpisan Memorandum o saradnji između ovog ministarstva, Fonda za obrazovanje Roma, Zavoda za školstvo i NVO Institut za socijalnu inkluziju...

20.06.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je potpisalo Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti visokoškolskog obrazovanja sa Univerzitetom Crne Gore i nacionalnim savjetima u zgradi Rektorata.