Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

04.07.2019.

Novom Strategijom manjinske politike 2019-2023 definisane mjere za dalju integraciju manjina u Crnoj Gori

Novom Strategijom manjinske politike 2019-2023 definisane mjere za dalju integraciju manjina u Crnoj Gori Vlada je na današnjoj sjednici donijela Strategiju manjinske politike 2019-2023,sa pratećim Akcionim planom za 2019-2020 godinu, čijim će se sprovođenjem nastaviti očuvanje multikulturalnog bogatstva Crne Gore i dalje unaprijeđivati uslovi života manjina u Crnoj Gori...

12.06.2019.

Održana Nacionalna platforma za integraciju Roma u Crnoj Gori 2019

Održana Nacionalna platforma za integraciju Roma u Crnoj Gori 2019

Nacionalna platforma za integraciju Roma održana je 11. juna 2019. u Podgorici, u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) i Ministarstva za ljudska i manjinska prava

10.06.2019.

Neznanje i netolerancija put ka radikalizmu

Neznanje i netolerancija put ka radikalizmu

Neznanje i netolerancija vode ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka jedinstvu različitosti poručeno je sa treće po redu javne debate "Dijalog u zajednici-prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma", u organizaciji Centra za građansko obrazovanje.

15.04.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu "Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava"

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG”, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini

04.04.2019.

Nastavak aktivne politike Vlade Crne Gore na unaprijeđenju položaja romske i egipćanske populacije

Nastavak aktivne politike Vlade Crne Gore na unaprijeđenju položaja romske i egipćanske populacije

Vlada Crne Gore nastavlja aktivno sprovođenje mjera iz strateških dokumenata u cilju pune integracije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori istakao je Leon Gjokaj nakon usvajanja Akcionog za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 za 2019. godinu sa Izvještajem za 2018. godinu na današnjoj sjednici Vlade.

03.04.2019.

Zenka i Deković:Od visoke važnosti nastavak otvorenog dijaloga kao osnovnog sredstva uzajamne komunikacije

Zenka i Deković:Od visoke važnosti nastavak otvorenog dijaloga kao osnovnog sredstva uzajamne komunikacije

Saradnja svih institucionalnih mehanizama za zaštitu i unapređenje položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori je nužna ukoliko hoćemo za rezultat punu integraciju manjina u crnogorskom društvu rekao je ministar Zenka. Crna Gora prepoznaje manjinske narode kao partnere i prijatelje koji čine sastavni dio njenog društva, rekao je Zenka i dodao da manjinski narodi osjećaju i cijene. Manjine su podrška naprednim idejama, progresivnom putu Crne Gore, ali moramo u Crnoj Gori još učiti dosta jedni o drugima.

29.03.2019.

Vlada Crne Gore potvrdila svoju stratešku orjentisanost ka jačanju postojećih institucija za zaštitu i unapređenje manjinskih prava

Vlada Crne Gore potvrdila svoju stratešku orjentisanost ka jačanju postojećih institucija za zaštitu i unapređenje manjinskih prava

Vlada Crne Gore potvrdila je svoju stratešku orjentisanost ka jačanju postojećih institucija, čime će se u praksi omogućiti dalje unapređenje statusa manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorskom društvu istaknuto je na jučerašnjoj sjednici na kojoj je usvojen Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica za 2018. godinu.

25.03.2019.

Crna Gora posvećena integraciji Roma i Egipćana

Evropska unija će nastaviti da pomaže u procesu pune i efikasnije integracije Roma na Zapadnom balkanu poručeno je na EU Romskoj sedmici koja je održana u Briselu u periodu od 18 do 21 marta 2019. godine...

28.02.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata za finasijsku podršku projektima/ programima koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (,,Službeni list CG, br.39/11 i 37/17''), a u vezi sa Odlukom o utrvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini,("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (,,Službeni list CG’’ , br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata / programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava

29.01.2019.

Ministar Zenka: Manjine su podrška evropskom putu koji je garant stabilnosti i prosperiteta

Ministar Zenka: Manjine su podrška evropskom putu koji je garant stabilnosti i prosperiteta

Intenzivna komunikacija biće nastavljena i u narednom periodu kako bi se poboljšao položaj manjina, jer su one faktor koje promoviše mir i stabilnost u regionu poručeno je sa sastanka ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i delegacije koju je predvodio predsjednik Pokreta Besa iz Sjeverne Makedonije Biljal Kasami.