Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

18.08.2014.

Poziv za izražavanje zainteresovanosti

U cilju unapređenja ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi, zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“osmišljen je s namjerom da poboljša pristup pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

26.07.2014.

Ljetnja škola na Ivanovim Koritima

Ljetnja škola na Ivanovim Koritima

Ministar dr Suad Numanović je juče, 25.jula, posjetio djecu iseljenika iz dijaspore koja borave na Ivanovim koritima u okviru ljetnje škole za učenje crnogorskog jezika i kulture. Ovogodišnja nastava organizovana je za djecu iz deset zemalja i traje deset dana odnosno u periodu od 20. jula do 30. jula ove godine.

23.07.2014.

Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Memorandum o saradnji koji za cilj ima unapređenje položaja pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih grupa, danas je potpisan u prostorijama Uprave za kadrove. Memorandum se odnosi na srazmjernu zastupljenost manjinskih naroda u javnim službama, organima državne vlasti i organima lokalne samouprave.

22.07.2014.

Najava- Memorandum o saradnji sa Upravom za kadrove i Nacionalnim savjetima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove i Nacionalni savjeti sjutra u 11 časova u prostorijama Uprave za kadrove( ul. Jovana Tomaševiće 2), potpisuju Memorandum o saradnji.Cilj ovog sporazuma je stvaranje uslova za dalje unapređivanje položaja pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

18.07.2014.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Saradnja definisana ovim dokumentom počiva na odredbama Ustava Crne Gore, nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima kojima se regulišu pitanja manjinskih prava i sloboda, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, rada, zlostavljanja na radnom mjestu i zabrane diskriminacije lica sa invaliditetom...

04.07.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Danas je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava potpisan Memorandum o saradnji između ovog ministarstva, Fonda za obrazovanje Roma, Zavoda za školstvo i NVO Institut za socijalnu inkluziju...

20.06.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je potpisalo Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti visokoškolskog obrazovanja sa Univerzitetom Crne Gore i nacionalnim savjetima u zgradi Rektorata.

19.06.2014.

Najava> Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović potpisaće sjutra sa rektorom Univerziteta Crne Gore prof.dr Predragom Miranovićem i predsjednicima nacionalnih savjeta manjinskih naroda Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika manjinskih naroda idrugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti visokoškolskog obrazovanja.

10.06.2014.

Lokalni pristup-konkretni pristup

Lokalni pristup-konkretni pristup

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović govorio je danas na seminaru o pitanjima Roma na temu ,,Lokalni pristup, konkretni pristup“ koji je organizovala Delegacija EU u Crnoj Gori, danas u hotelu Ramada u Podgorici. Ministar dr Suad Numanović je istakao da dosadašnja iskustva države Crne Gore u oblasti integrisanja romske populacije mogu u značajnoj mjeri doprinijeti temi ove konferencije. Integracija romske populacije podrazumijeva najprije razumijevanje tradicije naroda u stalnom pokretu. Proces integracije romske populacije zahtjeva vrijeme i dobru saradnju sa međunarodnim faktorima i NVO sektorom koji se bavi pitanjem integracije Roma.

30.05.2014.

Posjeta djeci romske i egipćanske populacije u školi u prirodi

Posjeta djeci romske i egipćanske populacije u školi u prirodi

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava su juče zajedno sa predstavnicima ostalih državnih institucija posjetila romsku i egipćansku djecu u Sutomoru koja se trenutno nalaze u školi prirode. Posjeta je organizovana od strane Crvenog krsta.