Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

18.07.2014.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Unija poslodavaca Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji Saradnja definisana ovim dokumentom počiva na odredbama Ustava Crne Gore, nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima kojima se regulišu pitanja manjinskih prava i sloboda, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, rada, zlostavljanja na radnom mjestu i zabrane diskriminacije lica sa invaliditetom...

04.07.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Potpisan Memorandum o saradnji koji se odnosi na školovanje pripadnika Romske i Egipćanske populacije

Danas je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava potpisan Memorandum o saradnji između ovog ministarstva, Fonda za obrazovanje Roma, Zavoda za školstvo i NVO Institut za socijalnu inkluziju...

20.06.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Potpisan Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava manjinskih naroda u oblasti visokoškolskog obrazovanja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je potpisalo Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti visokoškolskog obrazovanja sa Univerzitetom Crne Gore i nacionalnim savjetima u zgradi Rektorata.

19.06.2014.

Najava> Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović potpisaće sjutra sa rektorom Univerziteta Crne Gore prof.dr Predragom Miranovićem i predsjednicima nacionalnih savjeta manjinskih naroda Memorandum o saradnji u ostvarivanju prava pripadnika manjinskih naroda idrugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti visokoškolskog obrazovanja.

10.06.2014.

Lokalni pristup-konkretni pristup

Lokalni pristup-konkretni pristup

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović govorio je danas na seminaru o pitanjima Roma na temu ,,Lokalni pristup, konkretni pristup“ koji je organizovala Delegacija EU u Crnoj Gori, danas u hotelu Ramada u Podgorici. Ministar dr Suad Numanović je istakao da dosadašnja iskustva države Crne Gore u oblasti integrisanja romske populacije mogu u značajnoj mjeri doprinijeti temi ove konferencije. Integracija romske populacije podrazumijeva najprije razumijevanje tradicije naroda u stalnom pokretu. Proces integracije romske populacije zahtjeva vrijeme i dobru saradnju sa međunarodnim faktorima i NVO sektorom koji se bavi pitanjem integracije Roma.

30.05.2014.

Posjeta djeci romske i egipćanske populacije u školi u prirodi

Posjeta djeci romske i egipćanske populacije u školi u prirodi

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava su juče zajedno sa predstavnicima ostalih državnih institucija posjetila romsku i egipćansku djecu u Sutomoru koja se trenutno nalaze u školi prirode. Posjeta je organizovana od strane Crvenog krsta.

08.05.2014.

Sastanak sa nevladinim organizacijama na temu zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda

Sastanak sa nevladinim organizacijama na temu zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju uspješne saradnje organizuje redovne sastanke sa nevladinim sektorom. Danas je odražan sastanak sa osam NVO koje se bave zaštitom i unapređenjem prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

23.04.2014.

Efikasna zdravstvena zaštita Romkinja

Efikasna zdravstvena zaštita Romkinja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je u prethodnom periodu niz akcija vezanih za integraciju romske zajednice u naše društvo. Neophodno je suzbiti predrasude i stereotipe prema Romima , duboko ukorijenjene, rasprostranjene u svim državama i izraženije čak u odnosu na našu, i, nažalost, tolerisane od strane većine. Crna Gora ima kvalitetan normativni okvir garantovanih ljudskih i manjinskih prava. Implementacijom Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012-2016. godine definišu se i stvaraju uslovi za poboljšanje sveukupnog društvenog, socio-ekonomskog položaja kao i obrazovnog statusa.

23.04.2014.

Otvorena slikarska izložba umjetnika manjinskih naroda Crne Gore

Otvorena slikarska izložba umjetnika manjinskih naroda Crne Gore

Ministar dr Suad Numanović otvorio je sinoć kolektivnu slikarsku izložbu ,,Mediteranska Crna Gora” u galeriji ,,Art”, u Podgorici.Crna Gora je kao multietnička, multinacionalna, multikonfesionalna i multikulturalna država predstavljena kroz slikarska platna umjetnika manjinskih naroda, na ovoj slikarskoj izložbi. Prisutne zvanice su posvjedočile likovnoj energiji umjetnika čiji su radovi i ovoga puta pozvani da demonstriraju ljepotu njihovih različitosti.

21.03.2014.

Novi projekat unapređenja položaja manjinskih naroda

Novi projekat unapređenja položaja manjinskih naroda

Koordinatori i tim lideri zajedničkog projekta Evropske Unije/Vijeća Evrope ,,Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u Jugoistočnoj Evropi”, bili su danas na organizovanom sastanku sa ministrom za ljudska i manjinska prava dr Suadom Numanovićem i njegovim saradnicima.