Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

16.10.2015.

Standardi, izazovi, prepreke i prakse u procesu jednakog i garantovanog pristupa pravdi ženama u cilju zaštite njihovih prava

Standardi, izazovi, prepreke i prakse  u procesu jednakog i garantovanog pristupa pravdi ženama u cilju zaštite njihovih prava Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović i savjetnica Tatjana Anđelić, učestvovale su na Konferenciji „Garantovanje jednakog pristupa pravdi ženama“, koja se održava 15-16. oktobra u Bernu. Konferencija je u organizaciji Savjeta Evrope i Federalne kancelarije za rodnu ravnopravnost Švajcarske.

07.10.2015.

III kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava manjinskih naroda

III kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava manjinskih naroda

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je III kvartalni sastanak Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinksih nacionalnih zajednica i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite manjiskih prava. Ssatanku su prisustvovali predstavnici/e NVO”,Mladi Romi”,”Početak”,”Humanitarac”, Matica Muslimanska, Centar za liberalne studije, Juventas, Cedem, Građanske alijanse i Hrvatskog građanskog društva.

09.09.2015.

Najava: Okrugli sto "Manjinski narodi u procesu NATO integracija"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO, organizuje okrugli sto na temu „Manjinski narodi u procesu NATO integracija”, koja će se održati sjutra 10. septembra, 2015. godine u hotelu „Podgorica” , sa početkom u 9:30h.

04.09.2015.

Romaversitas samit u Budimpešti okupio više desetina studenata/kinja romske populacije

Romaversitas samit u Budimpešti okupio više desetina studenata/kinja romske populacije

Generalni ditrektor Direktorata za unapređenje prava i sloboda manjinskih naroda, Leon Gjokaj, učestvovao je na dvodnevnom Romaversitas samitu koji je danas otpočeo u Budimpešti. Samit je okupio više desetina studenata romske nacionalnosti Mađarske, Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije, Kosova i Moldavije. Samit je ispratio desetogodišnjicu osnivanja Romskog obrazovnog fonda.

01.09.2015.

Učešće predstavnika/ca manjina na važnim mjestima u sistemu državne i lokalne vlasti

Djelotvorno učešće i zastupljenost pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u političkom i javnom životu Crne Gore jedan je vrlo važnih segmenata unutrašnje integracije crnogorskog društva. Učešće predstavnika/ca manjina na važnim mjestima u sistemu državne i lokalne vlasti odnosno na mjestima gdje se kreira politika i donose odluke je odraz demokratske snage države i pokazatelj njene spremnosti da obezbijedi participativnu demokratiju na svim nivoima i u svim sferama društvenog djelovanja.

15.08.2015.

Janё miratuar 600 kuota pranimi për shqiptarët

Ju bёjmë me dije se, me Vendimin nr. 638, datë 22.07.2015, të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, "Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016"

15.08.2015.

Određeno 600 prijemnih kvota za Albance/ke van Crne Gore

Obavještavamo Vas da, Odlukom br. 638, od 22. 07. 2016. Ministarskog savjeta Republike Albanije, „Za kvote prijema u javnim institucijama visokog obrazovanja, na studijske programe prvog ciklusa, na programe neuniverzitetskih profesionalnih studija i na integrisanim programima studija drugog ciklusa, sa punim vremenom, kao i tarife školovanja za akademsku godinu 2015 – 2016.“

27.07.2015.

Razgovor Numanović- Kesimoglu: Intenzivirati ekonomsku saradnju na lokalnom nivou

Razgovor Numanović- Kesimoglu: Intenzivirati ekonomsku saradnju na lokalnom nivou

Članovi delegacije Turske, koji borave ova dva dana u Crnoj Gori povodom inicijative za bratimljenjem Opština Rožaje i Kirkareli (Turska), razgovarali su danas sa ministrom za ljudska i manjinska prava dr Suadom Numanovićem.

22.06.2015.

Prava manjinskih naroda na Kosovu

Prava manjinskih naroda na Kosovu

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović sastao se danas sa predstavnicima/ama Generalnog sekretarijata konsultativnog vijeće za zajednice Kosova. Interesovanje osmočlane delegacije bilo je vezano za pitanje zaštite i unapređenja manjinskih prava i sloboda iz razloga što Crna Gora predstavlja jedan od najboljih demokratskih modela kada je riječ o integrisanju manjinskih naroda. Ministar dr Numanović zahvalio se prisutnima na iskazanom interesovanju za razgovor i razmjenu mišljenja i iskustava po pitanju unapređenja prava i sloboda manjinskih naroda. On je izrazio nadu da će crnogorska zajednica na Kosovu u skorije vrijeme biti i ustavno pozicionirana.

19.06.2015.

Kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama NVO

Kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama NVO

Jedna od redovnih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava je i saradnja sa nevladinim sektorom, razmjena mišljenja i sugestija u vezi sa unapređenjem i zaštitom ljudskih i manjinskih prava. Danas je u prostorijama Ministarstva održan sastanak predstavnika ministarstva i petnaest NVO koji se bave pitanjima zaštite i unapređenja manjinskih prava.