Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

28.01.2016.

Najava:Obilježavanje 29. januara, Dana interkulturalnosti

Najava:Obilježavanje 29. januara, Dana interkulturalnosti Povodom Dana interkulturalnosti 29. januara, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje projekciju dokumentarnog filma „Kulturni identitet Podgorice - prije i poslije Berlinskog kongresa” , u kongresnoj sali hotela „Podgorica”, sa početkom u 12 časova.

26.01.2016.

Lista kandidata/kinja za Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmjenema i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinjakoji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama.

15.01.2016.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o manjinskim pravima i slobodama.

22.12.2015.

Održan IV kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama

Održan IV kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je IV kvartalni sastanak Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite manjiskih prava. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e NVO”,Mladi Romi”,”Početak”,”Humanitarac”, Matica Muslimanska, Centar za liberalne studije, Juventas, Cedem, Građanske alijanse i Hrvatskog građanskog društva.

10.12.2015.

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 11. decembra, sa početkom u 13 h, okrugli sto na temu „Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi“ u hotelu „ Franca“ u Bijelom Polju. Ministar dr Suad Numanović obratiće se u uvodnom dijelu, dok će o položaju romske zajednice u našoj zemlji i daljoj integrativnoj perspektivi govoriti predstavnicici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem romske i egipćanske populacije i Romskog savjeta.

27.11.2015.

Lista kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola

Lista kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija)("Službeni list CG br.07/12") Ministartsvo za ljudska i manjinska prava objavljuje listu kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola.

18.11.2015.

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava će sjutra, 19. novembra, sa početkom u 10h, biti prezentovan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za pobočljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.(radni naziv), koji je objavljan na internet stranici Ministarstvaza ljudska i manjinska prava 02.11.2015. godine, a kojim je predviđeno da nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju šest predstavnika/ca.

02.11.2015.

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola...