Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

22.12.2015.

Održan IV kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama

Održan IV kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je IV kvartalni sastanak Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite manjiskih prava. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e NVO”,Mladi Romi”,”Početak”,”Humanitarac”, Matica Muslimanska, Centar za liberalne studije, Juventas, Cedem, Građanske alijanse i Hrvatskog građanskog društva.

10.12.2015.

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 11. decembra, sa početkom u 13 h, okrugli sto na temu „Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi“ u hotelu „ Franca“ u Bijelom Polju. Ministar dr Suad Numanović obratiće se u uvodnom dijelu, dok će o položaju romske zajednice u našoj zemlji i daljoj integrativnoj perspektivi govoriti predstavnicici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem romske i egipćanske populacije i Romskog savjeta.

27.11.2015.

Lista kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola

Lista kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija)("Službeni list CG br.07/12") Ministartsvo za ljudska i manjinska prava objavljuje listu kandidata/kinja za Radnu grupu za Nacrt zakona o izboru, upotrebi i isticanju nacionalnih simbola.

18.11.2015.

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava će sjutra, 19. novembra, sa početkom u 10h, biti prezentovan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za pobočljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.(radni naziv), koji je objavljan na internet stranici Ministarstvaza ljudska i manjinska prava 02.11.2015. godine, a kojim je predviđeno da nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju šest predstavnika/ca.

02.11.2015.

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola...

16.10.2015.

Standardi, izazovi, prepreke i prakse u procesu jednakog i garantovanog pristupa pravdi ženama u cilju zaštite njihovih prava

Standardi, izazovi, prepreke i prakse  u procesu jednakog i garantovanog pristupa pravdi ženama u cilju zaštite njihovih prava

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović i savjetnica Tatjana Anđelić, učestvovale su na Konferenciji „Garantovanje jednakog pristupa pravdi ženama“, koja se održava 15-16. oktobra u Bernu. Konferencija je u organizaciji Savjeta Evrope i Federalne kancelarije za rodnu ravnopravnost Švajcarske.

07.10.2015.

III kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava manjinskih naroda

III kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prava manjinskih naroda

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je III kvartalni sastanak Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinksih nacionalnih zajednica i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite manjiskih prava. Ssatanku su prisustvovali predstavnici/e NVO”,Mladi Romi”,”Početak”,”Humanitarac”, Matica Muslimanska, Centar za liberalne studije, Juventas, Cedem, Građanske alijanse i Hrvatskog građanskog društva.

09.09.2015.

Najava: Okrugli sto "Manjinski narodi u procesu NATO integracija"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO, organizuje okrugli sto na temu „Manjinski narodi u procesu NATO integracija”, koja će se održati sjutra 10. septembra, 2015. godine u hotelu „Podgorica” , sa početkom u 9:30h.