Manja slova Veća slova RSS

>

Održana konferencija “„Manjinski narodi u kontekstu evropskih integracija - od multikulturalizma ka interkulturalizmu“

Održana konferencija “„Manjinski narodi u kontekstu evropskih integracija - od multikulturalizma ka interkulturalizmu“
Datum objave: 02.08.2019 13:47 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


mmpDobar pomak za unapređenje manjinskih prava u Crnoj Gori predstavlja Strategija manjinske politike 2019 – 2023. kojom se potvrđuje kontinuitet namjere smanjivanja etničke distance u Crnoj Gori, saopšteno je na konferenciji “„Manjinski narodi u kontekstu evropskih integracija - od multikulturalizma ka interkulturalizmu“ koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 1. i 2. avgusta, u Ulcinju.

 

Generalni direktor Direktorata za unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj, istakao da je novom strategijom predviđen set specifičnih mjera usmjerenih na podizanje svijesti  manjina i opšte javnosti o statusu, pravima i obavezama manjina, kako bi se njihov položaj dodatno poboljšao.

 

Prema riječima Gjokaja, ovim dokumentom je postavljen strateški cilj kojim će se unaprijediti poštovanje principa multikulturalnosti i multietničnosti u obrazovnom sistemu Crne Gore, kroz dalje jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova i primjene pricipa afirmativne akcije.

 

“Važno je istaći da su obrazovanje, zapošljavanje, kultura i identitet manjina i politička participacija bitni kako bi se manjine što efikasnije integrisale u crnogorsko društvo“, rekao je Gjokaj.

„Ono na šta treba dodatno posvetiti pažnju ubuduće jeste upotreba jezika manjina da se manjinskim narodima omogući i olakša upotreba jezika u privatnom i javnom aspektu u skladu sa zakonima Crne Gore”, kazao je Gjokaj.

 

U svojstvu predavača, mr Bojan Božović kazao je da konferencije ovoga tipa predstavljaju idealan primjer za otvaranje dijaloga i vođenje razgovora u svim normativnim i faktickim pitanjima zaštite manjinskih prava u Crnoj Gori.

On je kazao da samo kroz razgovor možemo doprinijeti povećanju stepena zaštite ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, a samim tim i prihvatiti najviše standarde koji su na snazi u Evropskoj uniji.

Dr Igor Lakić je rekao da posebnu zaštitu imaju albanski i romski jezik u Crnoj Gori jer se bitno razlikuju i podsjetio da da su isti zaštićeni Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, dok bosanski i hrvatski jezik imaju samo opštu zaštitu. Takođe, veoma su bitni mediji na jezicima manjina, poželjno je imati bar jedan elektronski medij  na manjinskom jeziku.

 

„Manjinskim savjetima su ojačani kapaciteti kroz povećanje sredstava za njihovo funkcionisanje, a ministarstvo očekuje rezultate i realizaciju preporuka koje savjeti dobijaju od revizora, kako bi dobili što kvalitetnije izvještaje“, zaključio je Gjokaj.

 

Cilj ove konferencije bio je da se učesnici/ce upoznaju sa pojmovima multikulturalizma i interkulturalizma, sterotipima, predrasudama, te afirmativnom akcijom u oblasti poštovanja manjinskih prava, kao i značajem jačanja svijesti o građanskom društvu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava