Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив НВО које дјелују у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права“, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа, за предлагање кандидата/киње за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама

Јавни позив НВО које дјелују у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права“, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа, за предлагање кандидата/киње за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама
Датум објаве: 12.02.2018 14:28 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


Јавни позив НВО које дјелују у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права“, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа, за предлагање кандидата/киње за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама

 

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација ("Службени лист ЦГ", број 7/12), а у вези са чланом 32б став 3 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), те Одлуке о утврђивању приоритетних области од јавног интереса  и висине средстава за финансирање  пројеката и програма невладиних организација у 2018 години (“Службени лист Црне Горе” број 83/17), Министарство људска и мањинска права упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама које дјелују у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа

за предлагање кандидата/киња за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама

На основу члана 32б Закона о невладиним организацијама, Министарство људска и мањинска права образује Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама на јавном конкурсу за област “Заштита и промовисање људских И мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа (у даљем тексту: Комисија). Сходно Закону, Комисију ће чинити предсједник/ца и два члана/ице, од којих су предсједник/ца и један/на члан/ица државни службеници/е Министарства за људска и мањинска права, а други/а члан/ица представник/ца невладиних организација које дјелују у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа.

За члана/ицу Комисије невладина организација може да предложи само једног/у кандидата/кињу..

Више невладиних организација може предложити истог/у кандидата/кињу.

Представник/ца невладиних организација у Комисији неће моћи учествовати у одлучивању о пријави на јавни конкурс коју је поднијела невладина организација која га/ју је предложила за представника/цу ове Комисије.

Ако невладине организације не предложе свог/у представника/ицу за члана/ицу комисије или изабрани/а представник/ица невладиних  организација  не може  учествовати  у одлучивању, за другог/у члана/ицу  комисије  одређује се државни службеник/ца из Министарства.

И -Надлежности  и задаци Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама:

-          објављује јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе;

-          објављује обавјештење о јавном конкурсу у једном штампаном медију;

-          објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију;

-          утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача;

-          одлучује о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, односно доноси одлуку о расподјели средстава;

-          тражи изјашњење од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;

-          доставља учесницима конкурса и на интернет страници министарства и порталу е-управе објављује одлуку о расподјели средстава;

-          закључује са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма уговор о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства;

-          прати успјешност реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;

-          сачињава извјештај о финансирању пројеката и програма невладиних организација.

-         

ИИ  -Невладина организација може да предложи кандидата/кандидаткињу  за члана/ицу  Комисије уколико испуњава следеће услове:

       -       уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива

        -     у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које се односе на  област  “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа ;

        -    у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у области које се односе на област  “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа

      -     је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину  (биланс стања и биланс успјеха)        

        -   више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це, односно намјештеници/це.

         

ИИИ  Кандидат/киња невладине организације за члана/ицу Комисије може бити лице које:

-          је црногорски држављанин/нка, са пребивалиштем у Црној Гори;

-          посједује искуство у реализацији пројеката у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа;

-          није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца, односно намјештеник/ца.

 

ИВ - Невладина организација, уз предлог кандидата/кињу за члана/ицу Комисије, доставља:

-          копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;

-          копије акта о оснивању и статута;

-          преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области;

-          копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;

-          изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це, односно намјештеници/це;

-          фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана Комисије;

-          биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у области “Заштита и промовисање људских и мањинских права”, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа;

-          изјаву кандидата/киње да није члан органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;

-          изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана Комисије.

 

В -Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања јавног позива.

Предлог кандидата за члана/ицу Комисије биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Министарство за људска и мањинска права ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.ммп.гов.ме објавити листу кандидата који су предложени за члана Комисије, са називима невладиних организација које су их предложиле.

За члана/ицу Комисије министар за људска и мањинска права ће, у року од пет дана од објављивања листе кандидата, изабрати оног/у кандидата/кињу за кога/ју је достављено највише предлога невладиних организација.

Предлози кандидата/киња са потребним прилозима достављају се на адресу: Министарство за људска и мањинска права, Римски трг 45, 81000 Подгорица, са напоменом: “Предлагање кандидата/кињу за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама, у области области “Заштита и промовисање људских и мањинских права“, конкретно унапријеђења заштите и права мањинских народа.