Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пасхкет 2016.

Пасхкет 2016.
Датум објаве: 25.03.2016 10:27 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


Нë емëр тë Министрисë пëр тë Дрејтат е Њериут дхе Пакицаве дхе нë емрин тим персонал, тë гјитхë бесимтарëве тë кисхëс Католике си дхе те гјитхë тë крисхтерëве тë цилëт и пëрмбахен календарит Грегориан ју урој пëрземëрсисхтë фестëн е Пасхкëве.

Уриме тона ме растин е Пасхкëве çдо вит тхексојнë се кјо фестë е мадхе промовон лиринë е фесë, паqес, толеранцëс дхе респектит си дхе влерат тхемелоре тë схтетит тонë. Çдо Пасхкë ëсхтë њë мундëси пëр ти кујтуар кëто влера, дхе мëнyра се си Пасхкëт фестохен ëсхтë дëсхми се кëто влера јанë базë јо ветëм тë бесимит, пор едхе басхкëјетесëс нë Малин е Зи мултинационал дхе мултиконфесионал. Јам и биндур се кисха Католике дхе бесимтарëт е сај, си тë гјитхë тë крисхтерëт, јанë тхеллëсисхт тë ветëдијсхëм пëр кëтë факт дхе се јета дхе пуна е тyре е пëрдитсхме контрибуојë нë зхвиллимин е схоqëрисë сонë.
Сипас бесимит тë крисхтерë, Језу Крисхти вдиq нë крyq пëр тë схпëтуар њерëзимин. Флијими и тиј ëсхтë њë симбол и мрекуллуесхëм и фаљес дхе дасхурисë, дхе е фиторес сë јетëс мби вдекјен. Кјо ëсхтë арсyеја псе њë нга месазхет крyесоре тë Пасхкëве ëсхтë фиторја мби тë тë кеqен дхе јета нë пëрпутхје ме влерат универсале тë крисхтеримит.

Дëсхирој дхе урој që кëтë фестë та фестони нë лумтури фамиљаре дхе нë фрyмен е дасхурисë дхе толеранцëс сë крисхтерë.


М И Н И С Т Р И
др Суад Нумановиq