Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Ministar za ljudska i manjinska prava danas otvorio konferenciju ,,Diskriminacija Roma i izazovi anticiganizma i višestruke diskriminacije“

Ministar za ljudska i manjinska prava danas otvorio konferenciju ,,Diskriminacija Roma i izazovi anticiganizma i višestruke diskriminacije“
Datum objave: 30.01.2014 17:35 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Romska populacija kao  najugroženija I najmarginalizovanija manjinska zajednica u Crnoj Gori  tema je međunarodne konferencije ,,Diskriminacija Roma i izazovi anticiganizma i višestruke diskriminacije“ koja se održava 30-31. januara u hotelu Ramada u organizaciji Ministarstva za ljudska I manjinska prava, koje se   aktivno bavi ovim pitanjima.Konferenciju je otvorio ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović. To je druga po redu konferencija u okviru predsjedavanja Crne Gore Dekadom inkluzije Roma 2005-2015. godine. Crna Gora je preuzela predsjedavanje u junu prošle godine. Centralne teme konferencije su antidiskriminacija, anticiganizam I višestruka diskriminacija Roma. Položaj romske populacije  je otežan veoma niskom stopom zaposlenosti, niskom ekonomskom moći, niskim stepenom obrazovanja , socijalnom neprihvaćenošću. Kroz svoje predsjedavanje Dekadom Crna Gora želi dati svoju punu posvećenost rješavanju ovih pitanja.

Osnovna ideja Crne Gore tokom predsjedavanja Dekadom je bavljenje horizontalnim temama: antidiskriminacijom, ljudskim pravima,  rodnom ravnopravnošću i smanjenjem siromaštva koje je možda i primarni razlog njihovog socijalnog isključenja. Razlog usvajanja ove ideje je prvenstveno rezultat procjene mišljenja o budućnosti Dekade posle 2015. godine. Romkinje su dvostuko diskriminisane, kao žene i kao pripadnice romske zajednice i ovo pitanje zaslužuje adekvatan tretman u okviru Dekade. Ministrastvo za ljudska i manjinska prava je posebno posvetilo pažnju ovom pitanju, sprovodeći niz edukativnih radionica u saradnji sa nevladinim organizacijama , a priča o maloljetničkim  ugovorenim i prisilnim brakovima dobila je svoju ekranizaciju u vidu filma ,,Izbjegni moju sudbinu“. Po pitanju smanjivanja stope siromaštva radi se na edukaciji Roma i  njihovom osposobljavanju za različite vrste zanimanja u cilju zapošljavanja i ekonomskog snaženja. Uključenje mladih obrazovanih Roma i njihovo bolje predstavljanje u Nacionalnim strategijama za integraciju Roma i Akcionim planovima Dekade može biti nova pokretačka snaga za integraciju cjelokupne romske zajednice.

Ovo je uvod u teme za narednu konferenciju koja će se baviti smanjenjem siromaštva i ekonomskim snaženjem Roma i stvaranjem kritične grupe mladih obrazovanih pripadnika romske populacije spremnih da se bore za bolja prava svoje zajednice. Na predlog  Sekretarijata Dekade, sledeća konferencija mogla bi se održati u Briselu, 03-04. aprila ove godine u organizaciji Sekratarijata Dekade i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

 

PR služba