Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

01.07.2015.

Održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije Danas je održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije kojom je predsjedavao dr Igor Lukšić, predsjednik Savjeta i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija.

30.06.2015.

Edukacija o zabrani diskriminacije i zaštiti prava osoba sa invaliditetom

Edukacija o zabrani diskriminacije i zaštiti prava osoba sa invaliditetom

U okviru plana edukacije o primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva i antidiskriminatornom ponašanju i praksi, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, realizovali su dvodnevni seminar/radionicu na temu zabrane diskriminacije i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Polaznici/e ovogodišnje obuke su predstavnici/e Vrhovnog državnog tužilaštva.

17.06.2015.

Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Uvažavajući zahtjev nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom da se novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom nađe u nadležnosti resora ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 2014. započelo se sa njegovom izradom. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom prepoznati su u potrebi da se zakonskom regulativom utvrde zaštita prava i zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom i poboljša kvalitet njihovog života.

11.06.2015.

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

O samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i unapređenju ljudskih prava sloboda u integracionom procesu, diskutovalo se danas na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo na temu “Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”, a u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, odnosno Kancelarijom glavnog pregovarača.

11.06.2015.

Dodatne konsultacije o Predlogu Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Na današnjoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine CG, raspravljalo se o Predlogu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

10.06.2015.

Najava: "Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvoriće sjutra, 11.juna, okrugli sto na temu „Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija” koji će se održati u hotelu Podgorica, sa početkom u 10:30 časova.

28.05.2015.

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započelo je danas sa edukativnim ciklusom iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Ova saradnja uspješno realizuje sistem obuke svih onih koji su dužni/e da prepoznaju diskriminaciju i pružaju zaštitu od iste po bilo kom osnovu, i to već petu godinu za redom. Prvi seminar/radionica petog ciklusa bavi se opštim pravnim režimom zabrane diskriminacije –antidiskriminacionim zakonodavnim okvirom sa mehanizmima zaštite.

27.05.2015.

Peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminacionog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započinje peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Cilj edukacije je osposobljavanje svih onih koji su dužni/e da pružaju zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu.

13.05.2015.

Opština Tivat: jačanje stepena tolerancije

Danas je i sa Opštinom Tivat, unaprijeđena saradnja na zaštiti i unapređenju osnovnih ljudskih prava i jačanju tolerancije prema osoba drugačije seksualne orijentacije kroz potpisavanje Memoranduma o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

11.05.2015.

U Herceg Novom potpisan Memorandum o razumjevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije prema LGBT osobama

U Herceg Novom potpisan Memorandum o  razumjevanju i mjerama  u borbi protiv diskriminacije  prema  LGBT osobama

Danas su ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Herceg Novi Nikola Gojković potpisali Memorandum o razumjevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije prema LGBT osobama . Cilj potpisivanja ovog sporazuma je saradnja državnih i lokalnih vlasti na unapređivanju ljudskih prava i sloboda i uvažavanju različitosti LGBT zajednice u Crnoj Gori.