Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

15.03.2016.

Predstavljen projekat "Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori"

Predstavljen projekat "Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori" Nakon završenog projekta SOCCER, u decembru prošle godine, kojim je Savjet Evrope pružio podršku instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ustavnom sudu, danas je, u Podgorici održana konferencija povodom obilježavanja početka projekta “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije”. Podršku projektu dala je i Evropska unija.

14.03.2016.

Lista kandidata/kinja predloženih za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja predloženih za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

08.03.2016.

Saopštenje za javnost povodom navodne zloupotrebe ljudskih prava štićenika/ca Zavoda "Komanski most"

Saopštenje za javnost povodom navodne zloupotrebe ljudskih prava štićenika/ca Zavoda "Komanski most"

Tragom informacije da su se punoljetni/e štićenici/e Javne ustanove Zavod „Komanski most” našli/e u biračkom spisku, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava najoštije osuđuje potencijalne zloupotrebe lica sa teškim oblicima invaliditeta po bilo kom osnovu.

01.03.2016.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

Ministratsvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

01.03.2016.

Javni poziv za predlaganje člana/ice za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (''Sl.list CG''br. 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

17.02.2016.

Konferencija "Tretman bolesti zavisnosti u Crnoj Gori- prilike i potrebe"

Resorno Ministarstvo do sada je na godišnjem nivou, počev od 2011. godine, sprovelo V ciklusa edukacija o mehanizmima zaštite od diskriminacije i promociji antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Ovu kompleksnu obuku prošli su predstavnici/e organs državne uprave, pravosudnih organa, organa lokalne samouprave, predstavnici/e svih podružnih jedinica i ispostava policije, predstavnici/e svih inspekcijskih službi, sudova za prekršaje i predstavnici/e tužilaštva.

16.02.2016.

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

05.02.2016.

Javni poziv za kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o zabrani diskriminacije

Javni poziv za kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o zabrani diskriminacije

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (''Sl.list CG'' br. 7/12),Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

02.02.2016.

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

01.02.2016.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacijsa("SL.list CG,", br.7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava donosi odluku o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021.