Manja slova Veća slova RSS

>

Ministar Numanović na regionalnoj konferenciji "Pravna zaštita u borbi protiv diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi"

Ministar Numanović na regionalnoj konferenciji "Pravna zaštita u borbi protiv diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi"
Datum objave: 28.06.2016 12:42 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović govorio je na otvaranju dvodnevne regionalne konferencije na temu pravne zaštite u borbi protiv diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi, koju organizuje Otvoreni regionalni fond za pravnu reformu Jugoistočne Evrope.

Ministar je podsjetio da ljudska prava nisu apstrakna kategorija i da svi uživaju ista prava. Ljudska prava i slobode pripadaju svakom od nas i nužan su sastavni i konstitutivni dio pravnog poretka, kazao je Numanović.

Svijet se prihvatio ljudskih prava u čijem temelju stoji pojedinac/ka, naglasio je ministar. Ne možemo govoriti o slobodi, ako svi nisu jednako slobodni. Ako pojedinac/ka ne može ispuniti svoju ljudsku sudbinu, teško da bi mogao uticati na veliku sudbinu svijeta. Sa ciljem da svi uživaju jednaku zaštitu svojih prava, neophodno je preduzimati zakonodavne aktivnosti u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, upodobljavanja zakonodavnog okvira iz oblasti zaštite od diskriminacije, promovisati antidiskriminatorno ponašanje i praksu, sprovoditi informativne i medijske kampanje. Takođe, vrlo je značajno edukovati što veći broj lica koja su zadužena za sprovođenje zaštite od diskriminacije i aktivno raditi na većoj informisanosti stručne i opšte javnosti, u cilju postizanja većeg stepena znanja o mehanizmima pravne zaštite osnovnih ljudskih prava naših građana/ki, konstatovao je Numanović.

Minitar je dodao da su usvojeni važni zakoni koju regulišu oblast zaštite od diskriminacije čiji je predlagač bilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, krovni Zakon o zabrani diskriminacije, koji se dodatno inovira ove godine, Zakon o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zakon o manjinskim pravima i slobodama, koji se takođe inovira ove godine, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je dodatno unapređen prošle godine, te novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Ministar je izrazio svoje očekivanje da će zaključci, nakon dvodnevnog rada, dati doprinos u daljem unapređenju politike antidiskriminacije i jednakih mogućnosti.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava