Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

УРИМИ ПЕР РАМАЗАН БАЈРАМ

Датум објаве: 04.07.2016 18:33 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


Ме растин е Рамазан Бајрамит Министри пëр тë Дрејтат е Њериут  дхе Пакицаве Др, Суад Нумановиq дергои кëтë месазх; Реизит ефенди Фејзиqит , Басхкëсисë Исламе дхе тë гјитхë бесимтарëве Ислам нë емрин е Министрисë дхе нë емрин тим персонал пëрземëрсисхтë ју урој фестëн е Рамазан Бајрамит. Јам и биндур се бесимтарëт гјатë муајит  тë Рамазанит канë пасуруар схпиртин е ветë дхе канë трегуар солидаритетин ндëр њерзор. Урој që кëтë Бајрам та калони нë  фрyмëн е тхëњес се Мухамедит а.с;,,Мбас бесимит не Аллахун,влера мë е мадхе ëсхтë дасхуриа ндај њерëзве,,. Кјо тхëњë духет тë јетë база е силљес сонë нë фамиље дхе схоqëри. Ајо ëсхтë нë пëрпутхје едхе ме влерат традиционале нë Мал тë Зи. Ме  биндје се едхе нë тë ардхмен  си дери тани Баскëсиа Исламе дхе бесимтарëт е сај до тë вазхдојнë нë ндëртимин е схоqëрисе толеранте дхе миркуптимин ндëр фетар , едхе њë херë пëрземëрсихтë ју Урој Фестëн е Рамyан Бајрамит.