Manja slova Veća slova RSS

>

Sastanak Mješovite komisije sa Islamskom zajednicom

Datum objave: 01.10.2014 17:36 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Sastanak Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i  Islamske zajednice u Crnoj Gori

Članovi/ce Mješovite komisije ispred Vlade Crne Gore i predstavnici/e Islamske zajednice u Mješovitoj komisiji Crne Gore, održali/e su drugusjednicu Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, danas, 01.10.2014. u Medresi "Mehmet Fatih".

Na sjednici je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu i zajednički konstatovane odredbe Ugovora koje treba efikasnije sprovoditi. Članovi/ce su razmatrali/e pitanja poput: poštovanja minimuma standarda sprovođenja halal ishrane, pitanje otvaranju radija i dobijanja frekvencija, o licenciranju Medrese, o mogućnosti usklađivanja slobodnog vremena tokom radnog vremena sa obavljanjem džume i drugo. Zaključeno je da nadležne državne institucije  sprovode proceduru gore spomenutih obaveza u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore.

Mješovita komisija je upoznata od strane predstavnika Islamske zajednice u Crnoj Gori sa aktuelnom situacijom. Zaključak je da je Mješovita komisija zauzela stav da se zaštiti pravni status i legitimitet Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori na čijem je čelu Reis Rifat Fejzić. Shodno članu 4 pomenutog Ugovora gdje se Islamskoj zajednici u Crnoj Gori priznaje vjerska jurisdikcija za sve islamske vjernike u Crnoj Gori  i granice njene jurisdikcije poklapaju se sa državnim granicama Crne Gore.

Mješovita komisija poziva sve nadležne državne organe da u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore i obavezama iz Ugovora postupe prilikom registracije vaspitnih ustanova.

Na kraju sastanka zaključeno je da će Mješovita komisija i dalje predano raditi na decidnom sprovođenju Ugovora kako bi se riješila sva pitanja od zajedničkog interesa i  produbila međusobna saradnja u cilju ostvarivanja socijalne dobiti i postizanja društvene koristi za sve građane/ke Crne Gore.

PR služba Ministarstva za ljudska i manjinska prava