Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

15.12.2017.

Desetogodišnjica saradnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OSCE u Crnoj Gori u oblasti jačanja rodne ravnopravnosti

Desetogodišnjica saradnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OSCE u Crnoj Gori u oblasti jačanja rodne ravnopravnosti 2004. godine u Crnoj Gori pokrenut je projekat „Rodna ravnopravnost u lokalnoj zajednici“ koji je tada Kancelarija za rodnu ravnopravnost, danas Odjeljenje pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, počela sprovoditi u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori. Nakon sprovedenih obuka o rodnoj ravnopravnosti, sa 10 opština (Bar, Bijelo Polje, Berane, Budva, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Ulcinj, Herceg Novi, Cetinje), 2007. potpisan je prvi Memorandum o saradnji i intenzivirana saradnja na ovom polju. Kao jedna od obaveza iz Memoranduma bilo je i usvajanje lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost.

08.12.2017.

Održani javni časovi o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za učenike/ce iz Bijelog Polja, Berana i Tivta

U Bijelom Polju, Beranama i Tivtu su prethodnih dana održana tri tematska časa o problemu i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za učenike/ce osnovnog i srednjeg obrazovanja. Časovi su održani u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, kao i opštinama Bijelo Polje, Berane i Tivat, povodom obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”.

03.12.2017.

Pejović među najuspješnijim ženama XXI vijeka

Pejović među najuspješnijim ženama XXI vijeka

Povodom afirmacije uspješnih žena i vidljivosti njihovog doprinosa ukupnom ekonomskom razvoju žena, nagrada je uručena i načelnici Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljani Pejović.

01.12.2017.

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Mjerenje indeksa rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Mjerenje indeksa rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Sa ciljem uticaja na razvoj politika rodne ravnopravnosti u zemljama članicama ReSPA, konferencija je okupila više od 50 službenika i službenica koji se bave ovim pitanjima u relevantnim vladinim institucijama Zapadnog Balkana, stručnjaka iz regiona i EU, kao i predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija aktivnih u ovom području i međunarodnih organizacija (UNDP, EIGE, OEBS).

30.11.2017.

Tematski čas u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Tematski čas u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

U okviru kampanje "16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad žena i nasilja u porodici" podsjetilo se još jednom na neophodnost da se javno govori o ovom problemu, uz uključivanje svih subjekata koji mogu doprinjeti prevenciji i sprječavanju ove negativne pojave.

29.11.2017.

Najava: Regionalna konferencija- Mjerenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Najava: Regionalna konferencija- Mjerenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Konferencija će biti usmjerena na javne službenike i službenice iz relevantnih vladinih institucija, kao i predstavnike i predstavnice parlamentarnih odbora, kancelarija ombudsmana, nacionalnih statističkih zavoda i civilnog društva koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

29.11.2017.

O uzrocima, prevenciji i suzbijanju jednog od globalno najnegativnijih društvenih fenomena sjutra u Gimnaziji "Slobodan Škerović"

O uzrocima, prevenciji i suzbijanju jednog od globalno najnegativnijih društvenih fenomena sjutra u Gimnaziji "Slobodan Škerović"

U okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama” Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima, organizovaće tematske časove o problemu i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za srednjoškolce i srednjoškolke.

24.11.2017.

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osuđuju svaki vid rodno zasnovanog nasilja

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osuđuju svaki vid rodno zasnovanog nasilja

Nasilje nad ženama ostaje jedno od najtežih kršenja ljudskih prava u svijetu danas. Rodno zasnovano nasilje je neprihvatljivo. Rodno zasnovano nasilje nije neizbježno. Rodno zasnovano nasilje se može spriječiti.

23.11.2017.

Susret Zenka- Mekluni: Odlučnije i kreativnije u zaštiti ljudskih prava

Susret Zenka- Mekluni: Odlučnije i kreativnije u zaštiti ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, sastao se danas sa stalnom koordinatorkom Sistema UN i stalnom predstavnicom UNDP za Crnu Goru Fionom Mekluni, sa kojom je razgovarao o problemu nasilja nad ženama i nasilja u porodici koji je sve vidljije i u crnogorskom društvu.

21.11.2017.

Posjeta učesnica projekta „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"

Posjeta učesnica projekta  „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović upoznala je sagovornice sa aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, te objasnila snažan doprinos u promovisanju Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) kroz organizovanje tematskih sjednica i učešćem u globalnim kampanjama.