Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

18.10.2018.

Prijava za jednodnevnu obuku za novinare/ke „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“

U cilju realizacije zajedničkih aktivnosti na temu rodne ravnopravnosti, ali i jačanja uloge medija u promociji rodne ravnopravnosti kroz pojačano aktivno istraživanje i izvještavanje, Glavni grad i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuju jednodnevnu obuku za novinare/ke „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“.

15.10.2018.

Obilježen Međunarodni dan žena sa sela

Obilježen Međunarodni dan žena sa sela

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena sa sela i Svjetskog dana pješačenja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, podržalo biciklistički klub „Perun“ iz Nikšića koji već četvrtu godinu organizuje pješačku turu u zaštićenom području park šume Trebjesa i obilazak Gradske pijace.

15.10.2018.

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, sprovodi projekat: „Jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou”. Kroz saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Misije OEBS-a i opština u Crnoj Gori, unaprijeđene su dobre prakse u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou što predstavlja podsticaj za dalje unaprijeđenje normativnih i instuitucionalnih mehanizama, podizanje nivoa znanja i dobre prakse, sa ciljem ostvarivanja potpune ravnopravnosti na svim nivoima.

11.10.2018.

Održan sastanak sa predstavnicama nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation“

Održan sastanak sa predstavnicama nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation“

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti sastala se sa Mariom Velasqez Fredrikson, projektnom menadžerkom nevladine organizacije „The Kvinna till Kvinna Fondation„ i njenim saradnicama na projektu "Sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje - jačanje agenata promjena".

08.10.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.09.2018.

Sarajevo: Razmijena iskustava i dobrih praksi u oblasti političke participacije žena

Sarajevo: Razmijena iskustava i dobrih praksi u oblasti političke participacije žena

Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji „U susret Izborima 2018: Povećavanje učešća žena na mjestima političkog odlučivanja u BiH“, u Sarajevu predstavljena je medijska kampanja „Mi predstavljamo kandidatkinje – Vi birate“, koju je pokrenula Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Savjeta Evrope. Konferencija je imala poseban značaj na javno mnjenje, biračko tijelo i političke aktere u BiH, jer je održana uoči Opštih izbora u BiH, planiranih za oktobar 2018. godine.

23.07.2018.

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Ministar Zenka rekao je da je odlaskom Jaše Alfandarija Crna Gora izgubila velikog prijatelja i saradnika, te da će Vlada Crne Gore nastaviti konstruktivno da izgrađuje odnose između države Crne Gore i Jevrejske zajednice Crne Gore njegovim stopama, nastojeći da očuva i dalje unaprijeđuje zaostavštinu koju je gospodin Alfandari nesebično ostavio za sobom.

18.07.2018.

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

Okrugli sto ”Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ koji je održan juče u Nikšiću, u organizaciji NVO Ženske alijanse za razvoj i Centra za žene sa invaliditetom, uz podršku ambasade Australije, okupio je zainteresovane relevantne nacionalne i lokalne aktere koji rade na poboljšanju položaja žena i ostvarivanju ciljeva postizanja rodne ravnopravnosti.

11.07.2018.

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou konstatovano je na sastanku Mreže koordinatora/ki sa lokalnog nivoa predstavljene su sprovedene aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i one čije je sprovođenje u toku.

21.06.2018.

Sastanak regionalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost -„Balkanska regija“

Sastanak regionalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost -„Balkanska regija“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, prepoznajući značaj regionalne saradnje mehanizama za rodnu ravnopravnost, a u skladu sa Sarajevskom deklaracijom, koja je definisala modele saradnje pruža punu podršku radu Regionalnog koordinacionog odbora, regionalnim projektima i inicijativama usmjerenim na postizanje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena na prostorima Zapadnog Balkana i šire. Tokom trodnevnog sastanka organizovana je i posjeta Skupštini Crne Gore i upriličen sastanak sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Nadom Drobnjak i njenim saradnicima/ama.