Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

16.05.2016.

Najava: Seminar za temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava u saradnji sa Zavodom za školstvo organizuje sjutra, 17. maja, jednodnevni seminar na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje.

26.04.2016.

Javni poziv nevladinim organozacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje između državnih organa i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br 07/12, Ministarstvo za ljudska I manjisnka prava ponavlja Javni poziv nevladinim organozacoijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

26.04.2016.

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 07/12), Ministar za ljudska i manjinska prava donosi Odluku o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

25.04.2016.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

25.04.2016.

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i stalna predstavnica UNDP/koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni potpisali su danas Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji je podržala Delegacija EU u Crnoj Gori iz IPA fondova.

15.04.2016.

Podaci o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2015. godinu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripremilo je pregled objedinjenih godišnjih podataka o slučajeva nasilja u porodici za 2015. godinu iz različitih izvora.

04.04.2016.

O politici jednakih mogućnosti razgovarano sa predstavnikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost iz Vašingtona Mikijem Jačevićem

O politici jednakih mogućnosti razgovarano sa predstavnikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost iz Vašingtona Mikijem Jačevićem

Predstavnice Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti održale sastanak sa g-dinom Mikijem Jačevićem, potpredsjednikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost, koji je održan u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

04.04.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu  Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

31.03.2016.

Održan sastanak mreže koordinatora/ki lokalnih samouprava

Održan sastanak mreže koordinatora/ki lokalnih samouprava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti organizovalo je danas redovni kvartalni sastanak sa koordinatorima/kama za rodnu ravnopravnost i predstavnicima/ama lokalnih samouprava u cilju sumiranja rezultata sprovođenja politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

15.03.2016.

Predstavljeni rezultati istraživanja o percepcijama predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici

Predstavljeni rezultati istraživanja o percepcijama predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović obratio se u uvodnom dijelu prisutnima, na prezentaciji rezultata istraživanja o percepcijama predstavnika pravosuđa o nasilju i porodici. Prezentacija je organizovana za predstavnike/ce tužilaštva i međunarodnih organizacija u partnerstvu sa Skupštinskim Odborom za rodnu ravnopravnost.