Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

29.08.2017.

Ministar Zenka u Nikšiću: Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici od uspostavljanja primila pozive od 853 osobe

Ministar Zenka u Nikšiću: Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici od uspostavljanja primila pozive od 853 osobe Borba protiv diskriminacije spade u prioritetne politike na unutrašnjem i međunarodnom planu Vlade Crne Gore rekao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka prilikom posjete prostorijama SOS Telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

29.07.2017.

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

21.07.2017.

Načelnica Pejović učestvovala na konferenciji o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Načelnica Pejović učestvovala na konferenciji o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Događaj je organizovan u okviru projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi UPCG, a finansira ga ILO. Inače, ovaj projekat UPCG predstavlja dio regionalnog projekta ILO ”Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu”.

15.07.2017.

U Podgorici održana Peta međunarodna konferencija za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu

U Podgorici održana Peta međunarodna konferencija za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu

Ako velikim korporacijama i dalje vladaju muškarci, žene ulaze u novi milenijum osvajanjem svjetskog tržišta, preko malih i srednjih preduzeća čiji su osnivači i menadžeri, poručila je načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović na Petoj međunarodnoj konferenciji za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu – 2017.

11.07.2017.

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Vlade Crne Gore koju predvodi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovala je danas, u Ženevi, na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena.

01.07.2017.

Drugi seminar/radionica VII edukativnog ciklusa o antidiskriminatornom zakonodavstvu i praksi održana u Ulcinju

Druga seminar/radionica VII edukativnog ciklusa o antidiskriminatornom zakonodavstvu i praksi održana je juče i danas u Ulcinju. Polaznici/ce ovogodišnje obuke proširivali su svoje znanje u oblasti zabrane diskriminacije po osnovu rodnog identiteta.

21.06.2017.

Najava: Nove akcije ultrazvučnih pregleda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Domom zdravlja u Danilovgradu, Crvenim krstom Crne Gore, Romskim nacionalnim savjetom, organizuje akciju ultrazvučnog snimanja abdomena za pripadnice romske i egipćanske populacije sjutra, 22. juna, u Domu zdravlja Danilovgrad, sa početkom u 13h.

16.06.2017.

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Dvodnevna obuka na temu rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou organizovana je za članove/ice lokalne mreže koordinatorki za rodnu ravnopravnost, 15. i 16. juna 2017. godine u Podgorici.

13.06.2017.

Postignuća Crna Gore predstavljena na Drugoj regionalnoj OSCE konferenciji o rodnoj ravnopravnosti

Postignuća Crna Gore predstavljena na Drugoj regionalnoj OSCE konferenciji o rodnoj ravnopravnosti

Cilj konferencije bio je da se napravi procjena napretka u državama OSCE regiona tri godine nakon održavanja sličnoj događaja.Takođe, događaj je bio prilika i da se uspostavi sistematičniji proces implementacije obaveza iz oblasti rodne ravnopravnosti. Četiri glavna panela u okviru konferencije bavila su se orodnjavanjem sektora bezbjednosti, učešćem žena u javnom i političkom životu, ekonomskim osnaživanjem žena i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja.

06.06.2017.

Ministar Zenka u posjeti Kotorskoj biskupiji

Ministar Zenka u posjeti Kotorskoj biskupiji

Za očuvanje suživota i sklada u Crnoj Gori velika zasluga pripada nacionalnim i vjerskim manjinama izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka u razgovoru sa kotorskim biskupom monsinjorom Ilijom Janjićem.