Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

16.06.2017.

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou Dvodnevna obuka na temu rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou organizovana je za članove/ice lokalne mreže koordinatorki za rodnu ravnopravnost, 15. i 16. juna 2017. godine u Podgorici.

13.06.2017.

Postignuća Crna Gore predstavljena na Drugoj regionalnoj OSCE konferenciji o rodnoj ravnopravnosti

Postignuća Crna Gore predstavljena na Drugoj regionalnoj OSCE konferenciji o rodnoj ravnopravnosti

Cilj konferencije bio je da se napravi procjena napretka u državama OSCE regiona tri godine nakon održavanja sličnoj događaja.Takođe, događaj je bio prilika i da se uspostavi sistematičniji proces implementacije obaveza iz oblasti rodne ravnopravnosti. Četiri glavna panela u okviru konferencije bavila su se orodnjavanjem sektora bezbjednosti, učešćem žena u javnom i političkom životu, ekonomskim osnaživanjem žena i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja.

06.06.2017.

Ministar Zenka u posjeti Kotorskoj biskupiji

Ministar Zenka u posjeti Kotorskoj biskupiji

Za očuvanje suživota i sklada u Crnoj Gori velika zasluga pripada nacionalnim i vjerskim manjinama izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka u razgovoru sa kotorskim biskupom monsinjorom Ilijom Janjićem.

06.06.2017.

Najava: Diskusija o pitanjima orodnjavanja na lokalnom nivou

Diskusija o pitanjima orodnjavanja na lokalnom nivou biće održana sjutra, 7. juna 2017. godine u Podgorici. Fokus diskusije biće na obavezama koje proizlaze iz Sporazuma o saradnji potpisanih između Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a kroz razgovore će biti razmatrane i mogućnosti za dalje poboljšanje saradnje i sveukupnog funkcionisanja sistema u ovoj oblasti.

02.06.2017.

Održan VI redovni sastanak službenika/ica iz zemalja Zapadnog Balkana u Viljnusu

Održan VI redovni sastanak službenika/ica iz zemalja Zapadnog Balkana u Viljnusu

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejovic i Maja Jović, učestvovale su na VI redovnom godišnjem sastanak službenika/ca iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske koji je organizovao je u Viljnusu 01.-02. juna 2017. godine Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE).

19.05.2017.

Obilježen Svjetski dan ženskog preduzetništva

Obilježen Svjetski dan ženskog preduzetništva

Ekonomski jaka žena sebe ostvaruje, osvješćuje i ojačava poručeno je sa konferencije „Moć žene“ koja je danas održana u Podgorici povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva.

16.05.2017.

Saopštenje Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom Međunarodnog dana SOS telefona

Negativni fenomen nasilja predstavlja surovo i teško kršenje osnovnih ljudskih prava. Rodno zasnovano nasilje je, nažalost, svakodnevna pojava i ima višestruke negativne posljedice po cijelo društvo. Nasilje urušava porodicu i direktno utiče na porast nasilja u društvu.

13.05.2017.

U Zagrebu održan sastanak Mreže "Balkanska regija"

U Zagrebu održan sastanak Mreže "Balkanska regija"

U Zagrebu je održan sastanak predstavnika/ca Mreže„Balkanska regija“na kojem su ispred Crne Gore učestvovale Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti i Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, na poziv Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Samre Filipović-Hadžiabdić.

09.05.2017.

Održan seminar na temu timskog rada u cilju profesionalne i društvene adaptacije žena iz teže zapošljivih kategorija i lica s invaliditetom

Održan seminar na temu timskog rada u cilju profesionalne i društvene adaptacije žena iz teže zapošljivih kategorija i lica s invaliditetom

Seminar „Timski rad u cilju profesionalne i društvene adaptacije žena iz teže zapošljivih kategorija i lica sa invaliditetom " organizovan je u cilju podizanja svijesti o značaju povećanja zaposlenosti žena i lica sa invaliditetom, te eliminacije njihove diskriminacije na tržištu rada.

27.04.2017.

Održana sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva

Održana sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva

U prostorijama Privredne komore Crne Gore održana je sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva, tokom koje je razmatran i Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017-2021.Prisutni/e su imali/e priliku da se upoznaju i sa Business lens aparatom Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjenim ženama u biznisu, kao i sa projektom GAS2GO. U okviru pomenutog projekta, nakon sjednice, organizovana je i radionica na temu preduzetništva.