Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

26.09.2017.

Najava: Najnovije istraživanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama: prevalenca, percepcije, cijena nasilja i multidisciplinarni odgovor

Najava: Najnovije istraživanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama: prevalenca, percepcije, cijena nasilja i multidisciplinarni odgovor Rezultati najnovijeg istraživanja o nasilju u porodici i nasilju nad ženama: prevalenci, percepcijama, cijeni nasilja i multidisciplinarnom odgovoru na ovu problematiku biće predstavljeni sjutra, 27. septembra 2017. godine, u hotelu Centre Ville, sa početkom u 10h.

26.09.2017.

Čas na temu problematike dječijih ugovorenih brakova

Čas na temu problematike dječijih ugovorenih brakova

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa nacionalnom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, Centrom za socijalni rad, opštinom Bijelo Polje, Crvenim krstom Bijelo Polje, nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative, održalo je u Bijelom Polju obuku romskih i egipćanskih učenika/ca OŠ „Pavle Žižić“ i njihovih roditelja o problematici dječijih ugovorenih brakova. Sa djecom je razgovarano kako da prepoznaju nasilje u porodici i kako treba postupiti ukoliko se nasilje dogodi, kao i o posljedicama maloljetnih ugovorenih brakova. Pored navedenih tema predavači/ce su ukazali/e i na izuzetno veliki značaj obrazovanja za romsku i egipćansku populaciju, što je preduslov za uključivanje u sve tokove društvenog života u Crnoj Gori.

20.09.2017.

Održana radionica o usklađivanju poslovnog i privatnog života

Održana radionica o usklađivanju poslovnog i privatnog života

U okviru projekta „Promjena tradicionalnog načina razmišljanja kroz kolektivno pregovaranje na Zapadnom Balkanu – uloga socijalnih partnera u pomirenju poslovnih i porodičnih obaveza i postizanju rodne ravnopravnosti“, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je u saradnji sa nacionalnim partnerom - Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) organizovala radionicu pod nazivom “Politike koje podstiču usklađivanje poslovnog i privatnog života i rodnu ravnopravnost i njihova primjena u praksi”. Projektom rukovodi Asocijacija poslodavaca Slovenije (ZDS), a pored UPCG i USSCG partneri u projektu su poslodavačke i sindikalne organizacije zemalja regiona (Albanije, Srbije, Makedonije i Hrvatske).

18.09.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni poziv za nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021. Nevladine organizacije u navedenoj Komisiji će imati dva/ije predstavnika/ce.

29.08.2017.

Ministar Zenka u Nikšiću: Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici od uspostavljanja primila pozive od 853 osobe

Ministar Zenka u Nikšiću: Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici od uspostavljanja primila pozive od 853 osobe

Borba protiv diskriminacije spade u prioritetne politike na unutrašnjem i međunarodnom planu Vlade Crne Gore rekao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka prilikom posjete prostorijama SOS Telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

29.07.2017.

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

21.07.2017.

Načelnica Pejović učestvovala na konferenciji o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Načelnica Pejović učestvovala na konferenciji o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Događaj je organizovan u okviru projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi UPCG, a finansira ga ILO. Inače, ovaj projekat UPCG predstavlja dio regionalnog projekta ILO ”Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu”.

15.07.2017.

U Podgorici održana Peta međunarodna konferencija za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu

U Podgorici održana Peta međunarodna konferencija za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu

Ako velikim korporacijama i dalje vladaju muškarci, žene ulaze u novi milenijum osvajanjem svjetskog tržišta, preko malih i srednjih preduzeća čiji su osnivači i menadžeri, poručila je načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović na Petoj međunarodnoj konferenciji za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu – 2017.

11.07.2017.

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Vlade Crne Gore koju predvodi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovala je danas, u Ženevi, na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena.

01.07.2017.

Drugi seminar/radionica VII edukativnog ciklusa o antidiskriminatornom zakonodavstvu i praksi održana u Ulcinju

Druga seminar/radionica VII edukativnog ciklusa o antidiskriminatornom zakonodavstvu i praksi održana je juče i danas u Ulcinju. Polaznici/ce ovogodišnje obuke proširivali su svoje znanje u oblasti zabrane diskriminacije po osnovu rodnog identiteta.