Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

30.07.2020.

Crna Gora nije izuzetak u odnosu na globalni nivo koji bilježi značajan uticaj pandemije na život i položaja žena poručeno na sastanku sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija

Crna Gora nije izuzetak u odnosu na  globalni nivo koji bilježi značajan uticaj pandemije na život i položaja žena poručeno na sastanku sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija Crna Gora nije izuzetak u odnosu na globalni nivo, koji bilježi značajan uticaj pandemije na život i položaja žena, i to u više oblasti: ekonomski položaj (povećani rizici za infekciju virusom i dodatni radni napori u oblastima gdje žene dominiraju: trgovine, zdravstvo, ugostiteljstvo, povećan rizik eksploatacije i zlostavljanja,...), zdravlje (zdravstveni resursi su često preusmjeravani da odgovore epidemiji, što je umanjilo pristup zdravstvenim uslugama), rodno zasnovano nasilje (kao posljedica ekonomskih stresova u porodici, uvođenje karantina i produženi/kontinuirani boravak sa nasilnikom) itd

29.07.2020.

Jedan od osnovnih zadataka medija je poboljšanje položaja žena i ostvarivanje jednakosti u društvu

Jedan od osnovnih zadataka medija je poboljšanje položaja žena i ostvarivanje jednakosti u društvu

Rodna ravnopravnost u vrijeme globalne pandemije, uloga medija u izvještavanju o potrebama ranjivih grupa, posebno marginalizovanih žena, kao i novinarski kodeks bile su glavne teme dva vebinara koja je organizovala Vestminsterska fondacija za demokratiju u Crnoj Gori (VFD) 27. i 28. jula 2020.godine

24.07.2020.

Održan trening „Od socijalne barijere do etike roda“

Održan trening „Od socijalne barijere do etike roda“

U ostvarenju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, rodne politike imaju ključnu ulogu istakla je načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, u uvodnom obraćanju na jednodnevnom treningu „Od socijalne barijere do etike roda“

10.07.2020.

Kroz projekat “Edukatvno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa“ dodijeljeni sertifikati za 13 polaznica obuke za frizerski, šnajderski i informatički kurs

Kroz projekat “Edukatvno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa“ dodijeljeni sertifikati za 13 polaznica obuke za frizerski, šnajderski i informatički kurs

Prilikom dodjele sertifikata, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, naglasila je kvalitet svih obuka, i istakla da današnji sertifikati predstavljaju važan korak do posla, Kroz sprovedene edukacije i praktične obuke za više zanimanja, polaznice su stekle znanje i vještine, koje obogaćuju njihov CV, kako bi zasnovali radni odnos, ili osnovali sopstveni biznis što je i sama ideja tog projekta “ Ekonomska nezavisnost žena je jedan od najvažnijih uslova da žene bude ravnopravne u društvu

12.05.2020.

Lista nevladinih organizacija za dopunu dokumentacije po Javnom konkursu "Za snažnije duštvo iz ugla rodne jednakosti"

U prilogu je Lista nevladinih organizacija za dopunu dokumentacije po Javnom konkursu "Za snažnije duštvo iz ugla rodne jednakosti".

28.03.2020.

Ministarstvo:U izolaciji postoji realna opasnost za eskalacijom nasilja prema ženama i djecom

Danas u svijetu 199 država se suočava sa pandemijom izazvanom virusom COVID 19, što govori da gotovi svi ljudi na planeti Zemlji vode biološki rat protiv ove pošasti za opstanak čovječanstva. U kriznim uslovima izazvnim pandemijom korana virusom, postoji realna opasnost za eskalacijom nasilja prema ženama i djecom jer je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja.

09.03.2020.

Dasharami:Vlada će nastaviti da ulaže napore u cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti

Dasharami:Vlada će nastaviti da ulaže napore u cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti

Vlada Crne Gore daje visoki prioritet politici ostvarivanja rodne ravnopravnosti i s tim u vezi nastaviće da ulaže napore u cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti, poručio je sekretar MInistarstva za ljudska i manjinska prava Valon Dasharami na XII zasijedanju Ženskog parlamenta.

27.02.2020.

Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost pod nazivom „Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost pod nazivom „Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti“.

29.01.2020.

Izračunat prvi Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru: Da bi postigla rodnu ravnopravnost, Crna Gora treba da iskorijeni diskriminatorne prakse pravashodno u domenima moći i novca

Indeks rodne ravnopravnosti prvi put je izračunat za Crnu Goru, a Izvještaj poziva na snažnije liderstvo praćeno odgovarajućim finansijskim resursima, kako bi se postigla institucionalna promjena s ciljem da se premosti jaz između muškaraca i žena.

13.12.2019.

“Ljudska prava i rodna ravnopravnost u medijima”- samo 13 % novinarki prepoznaje neravnopravan položaj sa muškim kolegama

Novinarstvo je ženska profesija, žene su u većini na rukovodećim mjestima, glavne i odgovorne urednice i direktorice programa ali i urednice redakcija. Polovina ih je na poziciji generalnih ili izvršnih direktorica, pokazalo je istraživanje Društva profesionalnih novinara Crne Gore “Položaj novinarki u crnogorskim medijima”.