Manja slova Veća slova RSS

>

Pejović na Regionalnoj konferenciji “Sprovođenje Istanbulske konvencije Vijeća Evrope - izazovi i naredni koraci”

Datum objave: 18.03.2018 11:02 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH u Sarajevu je, od 15. do 17. 3. 2018.godine održana Regionalna konferencija  “Sprovođenje Istanbulske konvencije Vijeća Evrope - izazovi i naredni koraci”. Predstavnici i predstavnice institucionalnih gender-mehanizama iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i više od 60 predstavnika relevantnih institucija, ustanova i organizacija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini uzelo je učešće na ovoj konferenciji.

Cilj konferencije bio je razmjena iskustva i dobrih praksi, identifikovanje nedostajućih standarda u sprovođenju Istanbulske konvencije u BiH a poseban dio konferencije posvećen je regionalnom povezivanju i uspostavljanju bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima.

Na događaju je učestvovala načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava,  Biljana Pejović od ratifikacije Istanbulske konvencije, dosta urađeno na planu usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa ovim međunarodnim dokumentom, ali da još mnogo toga ostaje da bi se svi njeni standardi ispunili I realizovali u praksi.

Ona je naglasila da je  posebna pažnja posvećena izgradnji sistema za prikupljanje i obradu podataka vezanih za nasilje nad ženama i nasilje u porodici i razvijanju socijalnih servisa, kao i na razmjenu iskustava na regionalnom nivou.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava jedan je od glavnih institucionalnih mehanizama za ostvarivanje politike rodne ravnopravnosti čiji je da, prije svega, skrene pažnju crnogorskog društva na pravedniji i korektiniji tretman pojma i uloge žene u našem društvu. Pejović je pojasnila da je Odjeljenje za rodnu ravnopravnost, kao organizaciona jedinica u okviru ministarstva, je tokom protekle decenije intenzivno učestvovalo u donošenju i sprovođenju politika rodne ravnopravnosti, kroz partnerstvo sa državnim organima, nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i pravima žena, političkim partijama, medijima i sindikatima, kao i kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama. Crna Gora je uspostavila snažan zakonodavni instucionalni okvir kada je  u pitanju ravnopravnost žena i muškaraca, polazeći od Ustava Crne Gore preko Zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugih zakona i akata koji zabrinjavaju diskriminaciju  po osnovu pola.

Regionalna konferencija predstavlja dio regionalne inicijative usmjerene na jačanje kapaciteta institucija za rodnu ravnopravnost za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u regionu Zapadnog Balkana i Mediterana. Naime, potpisivanjem Regionalne Deklaracije o saradnji institucionalnih mehanizama između država Zapadnog Balkana, 2005.godine u Sarajevu uspostavljena je regionalna saradnja sa Hrvatskom, Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Potpisivanje Deklaracije bio je veliki korak za države u regiji, u smislu umrežavanja njihovih nacionalnih gender mehanizama izvršne i zakonodavne vlasti. Kao nastavak ove inicijative, u novembru 2013. godine potpisana je Deklaracija o saradnji institucionalnih mehanizama za rodna pitanja zemalja Mediteranske inicijative, koja predstavlja proširenje Regionalne deklaracije iz 2005. godine i uključuje saradnju sa zemljama iz Sjeverne Afrike: Egiptom, Marokom, Libijom, Alžirom i Tunisom. U sklopu regionalnih aktivnosti, u julu 2014. godine potpisana je Zajednička izjava o saradnji institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova zemalja Zapadnog Balkana. Kao prioriteti u djelovanju, prepoznate su oblasti: rod i sigurnost, ekonomsko osnaživanje žena i nasilje nad ženama i nasilje u porodici.

Na kraju konferencije definisani su zaključci, naredni koraci i inicijative kako u daljoj implementaciji Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini,  tako i na planu jačanja regionalne saradnje. Učesnici/e Regionalne konferencije u Sarajevu su poslali snažnu poruku podrške progresivnim subjektima u Hrvatskoj za napore usmjerene u pravcu ratifikacije Istanbulske konvencije, uprkos svim izazovima sa kojima se suočavaju u tom procesu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava