Manja slova Veća slova RSS

>

Radionica na temu rodno budžetiranje u zemljama jugoistočne Evrope

Radionica na temu rodno budžetiranje u zemljama jugoistočne Evrope
Datum objave: 26.02.2018 11:00 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Nacelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejovic, ucestvovala je na trodnevnoj radionici o rodnom budzetiranju za zemlje Jugoistocne Evrope, koju je oraganizovao Institut za obuku Medjunarodnog monetarnog fonda, u Becu od 20-22. februara 2018.

 

U delegaciji Crne Gore koja je pohadjala ovu radionicu bile su i predstavnica  Strucne sluzbe Odbora za rodnu ravnopravnost Skupstine Crne Gore, Tamara Pesic i predstavnica Ministarstva finansija, Aleksandra Toskovic.

 

Rodna ravnopravnost je visoko na vladinoj agendi politike u mnogim zemljama iz jugoistočne Evrope. Uprkos nekim dostignućima u promovisanju rodne ravnopravnosti tokom proteklih godina, u ovim zemljama još uvijek postoje rodne praznine. Neke od ovih zemalja razmatraju i sprovode inicijative za rodno budžetiranje kako bi dalje promovisale rodnu ravnopravnost.

 

Da bi podržali ove važne inicijative u ovom regionu, polaznici/e radionice su imali priliku da razviju bolje razumijevanje praksi rodnog budžetiranja i njihovu integraciju u ciklus upravljanja javnim finansijama, da predstave inovacije u rodnom budžetiranju i izazove sa kojima se suočavaju; da pokrenu dijalog između zemalja učesnica o dizajniranju i implementaciji inicijativa i praksi za rodno budžetiranje, sa ciljem učenja lekcija i poboljšanja uticaja ovih inicijativa. Radionica je uključivala predstavnike/ce  iz različitih agencija zemalja jugoistočne Evrope - uključujući jedinice za koordinaciju rodne politike, ministarstva finansija i specifične sektore - kao i regionalne eksperte/kinje koji/e podržavaju inicijative za rodni budžet, poput UN Women u regionu.

Dobijeni su imputi od relevantnih predstavnika/ca  Instituta za promovisanje rodne ravnopravnosti, uključujući politiku orodnjavanja u skladu sa međunarodnim principima, te postizanja odgovarajućih indikatora nacionalne politike u borbi protiv diskirminacije po osnovu pola.

 

Na radionici je predstavljena metodologija koja se koristi za rodno budžetiranje u zemljama G7. U kontekstu ostvarivanja ciljeva sadrženih u Agendi za održivi razvoj do 2030, gdje je rodna ravnopravnost prepoznata kao cilj 5, preporučeno je zemljama da sagledaju mogućnost uvođenja rodnog budžetiranja kao alatke za implementaciju rodno senzitivnih politika.

 

Delegacija Crne Gore je predstavila zakonodavni i institucionalni okvir za sprovođenje rodne ravnopravnosti kao i afirmativne mjere uspostavljene u cilju postizanja rodnog balansa.  

Predstavnice Crne Gore prezentovale su dosadašnje rezultate na planu postizanja rodne ravnopravnosti i najavile reformu finasijskog sistema koja će integrisati rodne principe kroz upravljanje javnim finansijama.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava