Manja slova Veća slova RSS

>

Na istom zadatku - borba protiv rodno zasnovanog nasilja

Na istom zadatku - borba protiv rodno zasnovanog nasilja
Datum objave: 15.02.2018 14:32 | Autor: Maja Jović

Ispis Štampaj stranicu


U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti sastala se sa Hanom Davidson i njenom saradnicom na projektu "Sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje - jačanje agenata promjena".

G-đa Davidson je krivična inspektorka i angažovana je za regrutovanje u okviru programa međunarodne obuke. U saradnji sa švedskom fondacijom „Kvinna till Kvinna”, g-đa Davidson radi na sprovođenju programa unapređene obuke o rodno zasnovanom nasilju. Projekat finansira SIDA -  Švedska međunarodna agencija za unapređenje saradnje.

Načelnica Pejović je upoznala g-đu Davidson sa radom, misijom i vizijom Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Program "Sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje - jačanje agenata promjena" otvoren je za prijavu do 28. februara 2018. godine. Obuka će se održati tokom 2018.-2019. godine, uključujući 3 nedjelje treninga u Švedskoj i 2 nedjelje u drugoj zemlji.

Cilj programa je razviti sposobnost učestvovanja organizacija/tijela i njihovih osoblja, spriječiti i odgovoriti na nasilje zasnovano na rodu. Glavna ciljna grupa su osobe koje imaju mandat sprovođenja i vođenja promjena u tom procesu: sudstvo, tužilaštvo, policija i socijalne službe.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava